Sökning: "window dressing"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden window dressing.

 1. 1. ÄR EN OFFENTLIG ORGANISATION MERÄN BARA ETT SKYLTFÖNSTER? : En fallstudie gällande kommunikationen av CSR integrerat medarbetsgivarvarumärket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sofia Larsson; Linn Bourdin; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; Arbetsgivarvarumärke; CSR; Hållbar utveckling; Intern kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: I dagens litteratur och organisationer finner vi att människan ärorganisationens viktigaste resurs, utan dem finns inget förutom en tom lokal. De människorvars yrke är inom vården, är en av samhällets viktigaste resurser. LÄS MER

 2. 2. Är en offentlig organisation mer än bara ett skyltfönster? : En fallstudie gällande kommunikationen av CSR integrerat med arbetsgivarvarumärket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sofia Larsson; Linn Bourdin; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; CSR; Sustainable development; Internal communication; Employer branding; Arbetsgivarvarumärke; CSR; Hållbar utveckling; Intern kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: I dagens litteratur och organisationer finner vi att människan är organisationens viktigaste resurs, utan dem finns inget förutom en tom lokal. De människor vars yrke är inom vården, är en av samhällets viktigaste resurser. LÄS MER

 3. 3. Corporate Window-Dressing: A Study of Earnings Management Across Ownership Groups in European IPOs

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Alexander Karlsson; Daniel Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Earnings Management; Initial Public Offerings; Private Equity; Venture Capital; Accounting Accruals;

  Sammanfattning : This paper studies earnings management in European IPOs and examines how it differs by three groups of issuers: private equity-backed, venture capital-backed, and non-sponsored. Using a sample of 2,126 IPOs between 1995 and 2015, we find compelling evidence of earnings management around the time of issuance. LÄS MER

 4. 4. Sustainability, a means to reach higher profitability?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Artman; Viktor Kullberg; [2019]
  Nyckelord :ESGC Scores; financial performance; sustainability; legitimacy and uniqueness; Business and Economics;

  Sammanfattning : The focus on sustainability has increased in our society during the last years and more firms are conducting CSR reports than ever before. Some claim that firms CSR efforts are only window dressing while other claims that sustainability leads to greater profitability for firms. LÄS MER

 5. 5. Trade and sustainable development mechanisms - beyond window-dressing and talking shops? The effectiveness of the institutional mechanisms in EU trade and sustainable development chapters

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Verena Füller; [2018]
  Nyckelord :External Governance; Trade and Sustainable Development Chapters; Implementation of International Agreements; Environment and Labour Provisions; Korea; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Labour and environmental provisions became a prominent feature in trade agreements nowadays. Since 2011, the European Union devotes a whole chapter in its trade agreements to these issues - the trade and sustainable development (TSD) chapter. LÄS MER