Sökning: "window pane"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden window pane.

 1. 1. Energy Performance Simulations of a Scania Truck Cabin

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik;

  Författare :Leo Verde; Niklas Axenholm Strömberg; [2020]
  Nyckelord :GT-SUITE; Scania; Truck; Energy; Simulation;

  Sammanfattning : The vast majority of trucks in the European Union are reliant on fossil fuels as their primary mode of propulsion. In efforts to decarbonise the truck transport sector manufacturers are developing electrified trucks. LÄS MER

 2. 2. Energy Performance Simulations of a Scania Truck Cabin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik;

  Författare :Niklas Axenholm Strömberg; Leo Verde; [2020]
  Nyckelord :GT-SUITE; Energy; Scania; Truck; Simulation;

  Sammanfattning : The vast majority of trucks in the European Union are reliant on fossil fuels as their primary mode of propulsion. In efforts to decarbonise the truck transport sector manufacturers are developing electrified trucks. LÄS MER

 3. 3. Lättruta, lösruta, vädringsruta. En undersökning av hur de konstruerades

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Jern; [2019-05-22]
  Nyckelord :Airing pane; window pane; openable; lättruta; lösruta; vädringsruta; öppningsbar; innanfönster;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 2019.... LÄS MER

 4. 4. CFD simulation and analysis of glazing bar effects on heat and airflow inside a two-pane window

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Aitor Etxeberria; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Energikartläggning av flerbostadshus i Bureå : Undersökning av åtgärder i IDA ICE

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Eric Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Energiteknik; IDA-ICE; energikartläggning;

  Sammanfattning : I detta projekt har jag tittat på olika sorters energieffektiviseringsåtgärder man kan utföra påett flerbostadshus i Bureå för att minska dess totala energianvändning samt att göra enklareekonomisk kalkyl för de olika åtgärderna. Undersökningarna av åtgärderna har genomförtsmed hjälp av programvaran IDA ICE. LÄS MER