Sökning: "window pane"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden window pane.

 1. 1. Lättruta, lösruta, vädringsruta. En undersökning av hur de konstruerades

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Jern; [2019-05-22]
  Nyckelord :Airing pane; window pane; openable; lättruta; lösruta; vädringsruta; öppningsbar; innanfönster;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. CFD simulation and analysis of glazing bar effects on heat and airflow inside a two-pane window

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Aitor Etxeberria; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Energikartläggning av flerbostadshus i Bureå : Undersökning av åtgärder i IDA ICE

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Eric Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Energiteknik; IDA-ICE; energikartläggning;

  Sammanfattning : I detta projekt har jag tittat på olika sorters energieffektiviseringsåtgärder man kan utföra påett flerbostadshus i Bureå för att minska dess totala energianvändning samt att göra enklareekonomisk kalkyl för de olika åtgärderna. Undersökningarna av åtgärderna har genomförtsmed hjälp av programvaran IDA ICE. LÄS MER

 4. 4. ECONOMIC AND ENERGETIC ASPECTS TO CONSIDER IN WINDOW RENOVATION ALTERNATIVES : A case study in a cold climate

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Daniel Toledo Monfort; [2015]
  Nyckelord :Window Frame Convection Fluent IDA-ICE;

  Sammanfattning : When thinking of renovating the windows of old buildings, the building owner has a lot of decisions to make. These are to keep the window but make it more energy efficient by adding an extra pane or to completely change the whole window. LÄS MER

 5. 5. Comparing the benefits of energy saving measures with seasonal solar thermal heat storage

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Anton Ammon; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis compares the effects of energy saving measures with Active Solar EnergyStorage (ASES) on a property owned by Stena Fastigheter. The building is located inLövgärdet in Gothenburg and was a part of the Million Homes Program. It was built in 1967, has 9 floors, a heated basement and is heated by district heating. LÄS MER