Sökning: "windows of opportunity"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden windows of opportunity.

 1. 1. Energy savings in multi-family building after using an innovative retrofitting package

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Kosmas Kasolas; [2020]
  Nyckelord :Energy savings; retrofitting; energy efficient measures; thermal insulation; multi family building;

  Sammanfattning : The building sector is one of the sectors that consume the most energy in Sweden. In order to deal with this problem Swedish government aims to reduce the energy consumption in the building sector 50% by 2050. Another ambitious goal set by the Swedish government is zero greenhouse gas emissions by 2040. LÄS MER

 2. 2. Nyemissioner och framtida kursutveckling : en studie på branscheffekters påverkan på den långsiktiga kursutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emil Linansky; Jakob Andersson; [2020]
  Nyckelord :Branscheffekt; avvikande avkastning; BHAR; informationsasymmetri; windows of opportunity; emittent;

  Sammanfattning : Tidigare forskning om nyemissioner och hur bolag som genomför dessa presterar på marknaden finns det gott om. Överlag är alla ense om att ett bolag som genomfört en nyemission kan väntas generera lägre avkastning under de kommande åren jämfört med bolag som inte sett detta behov. LÄS MER

 3. 3. Drivers of innovation in the automotive regime in the Stuttgart Region

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Mara Sophie Steinbrenner; [2020]
  Nyckelord :Innovation; Multi-Level-Perspective; Drivers of Innovation; Au- tomotive Sociotechnical Regime; Technological Change; Automotive Industry in Stuttgart; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis examines drivers of innovation within the automotive in- dustry of the Stuttgart Region, Germany. Geels’ concept of a Multi-Level-Perspective is applied to the industry and its environment, when investigating positive and neg- ative drivers. LÄS MER

 4. 4. Assessing the actions taken in a post disaster environment for financial gain in a construction company : A case study of Newtech Installations 1992-2020

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Ida Antonsson; Julien Champigny; [2020]
  Nyckelord :Natural disaster; entrepreneurship; Post-disaster market; entrepreneurial action; windows of opportunities;

  Sammanfattning : With globalisation and global warming threats, natural disasters happen at a faster rate, and their impact is drastically more prominent than before. In this thesis, we investigate the actions the organisation Newtech performed in three post-natural disaster environments to enter the markets and benefit from them. LÄS MER

 5. 5. Indoor and Outdoor Measurements of Particulate Matter with the Low-Cost Optical Sensor OPC-N3

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Ellen Grace Soroka; [2020]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This paper evaluates the low-cost optical sensor OPC-N3 from Alphasense as a suitable scientific instrument for measuring particulate matter levels in air, both outdoors and in- doors. The time-keeping and data-retrieval was additionally improved by connecting the OPC-N3 to an Arduino microcontroller equipped with a real-time clock (RTC) module and an external SD card. LÄS MER