Sökning: "windows säkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden windows säkerhet.

 1. 1. Optimization of Acquisition Time for 177- Lu SPECT with Two Energy Windows

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Fanny Mörnsjö Centofanti; [2019]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background & Aim: The imaging process following the treatment of 177Lu-DOTATATE is in some medical clinics demanding on both patients and the clinic. Usually a number of images are acquired, with different time intervals to the time of injection. LÄS MER

 2. 2. Design och implementation av övervakningssystem med Nagios

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Måns Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :Övervakninssystem; övervakning; Nagios; Nagios Core; NRPE; SNMP; WMI; Nagdash; Nagiosgraph;

  Sammanfattning : Sherpas behöver en ny plattform för att kunna övervaka enheter på deras nätverk. Plattformen de ville använda sig av var Nagios Core och skulle kunna övervaka resurser som CPU, disk, minne, bandbredd, webbservrar och SQL servrar. Lösningen skulle även förenkla konfiguration av nya värdar. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av fiberoptisk ljusgenomföring för lägenhetsdörr

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Daniel Kärrlander; Marcus Nordström; [2017]
  Nyckelord :Light; Light conductor; Lighting; passive; door; natural light; Ljus; ljusgenomföring; belysning; passiv; dörr; naturligt ljus;

  Sammanfattning : Det här är en rapport som behandlar examensarbetet i integreradproduktutveckling vid Högskolan i Skövde. Projektet sker i samarbete med ett företag som tillverkar dörrar och vill utöka sitt tillbehörssortiment med enprodukt i marknadssegmentet mellan fönster och LED-ljus för att belysataburentrén och underlätta för användaren att vistas i tamburen. LÄS MER

 4. 4. Problem kring mobilforensik : En sammanställning om hur mobiltelefoner och forensiska verktyg hanterar kryptering, utvinning och molnlagring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Joakim Lisander; Niklas Lyxell; [2015]
  Nyckelord :Forensik; IT-forensik; Mobil; Mobiltelefon; Mobil-forensik; Utvinning; data; utredning; Iphone; IOS; Android; Windows Phone; kryptering; skärmlås; säkerhet; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Mobiltelefoner innehåller idag en stor mängd information som är av stort forensiskt intresse. Att skydda informationen i sin telefon är en självklarhet för många och utvecklarna av de mobila operativsystemen lägger nu större vikt på säkerhet och skydd av information. LÄS MER

 5. 5. Skador på häst orsakad av stallinredning - antal och typ av skador

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Marie Carlsson; [2015]
  Nyckelord :häst; skador; stallinredning; boxgaller; täckeshängare; fönster;

  Sammanfattning : I djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning kan man läsa att inredning inte får skada hästen. Men då det i dagsläget inte finns någon registrering på antalet skador orsakade av stallinredning är det svårt att säga vilken inredning som orsakar flest olyckor. LÄS MER