Sökning: "winer model"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden winer model.

 1. 1. Biodiversity in assisted migration trials : a study comparing the arthropod diversity between different populations of cottonwood (Populus Fremontii) translocated to new areas

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Maria Noro Larsson; [2018]
  Nyckelord :assisted migration; biodiversity conservation; arthropods; climate change;

  Sammanfattning : This study aims at investigating how diversity and community structure of arthropods are affected by assisted migration of foundation species. This is proposed to counter biodiversity loss in the tracks of climate change. By focusing on foundation species, a larger quantity of biodiversity could be protected. LÄS MER

 2. 2. Vilka makroekonomiska faktorer styr köp av kapitalvaror? : en teoretisk och empirisk studie av faktorer som påverkar hushållens val av nybilsinköp.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Högskolan i Skövde

  Författare :Diana Åhnborg Petrushenko; [2008]
  Nyckelord :Konsumtion; konsumtionsteori; CCI; ränta och konsumtion; bilköp; kapitalvara capital durable goods ; ränta; skatter; välstånd; finansiella marknader; pickering model; winer model; disponibel inkomst;

  Sammanfattning : I detta projektarbete kommer följande att behandlas;Efter en definition och begreppsförklarande inledande del presenteras en teoretisk genomgång av konsumtionsteori med en mer specifik vinkling mot teorier om kapitalvaror. Därefter kommer en empirisk studie där faktorer som behandlats i teoridelen tas upp som beroendevariabler för efterfrågan på kapitalvaran bil. LÄS MER