Sökning: "wing lu"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden wing lu.

 1. 1. Den radikala högerpopulismens framgång: En jämförande fallstudie av radikala högerpopulistiska partier i nordiska regeringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Folkvi Söderström; [2022]
  Nyckelord :Radikala högerpopulistiska partier; mainstreampartier; policy-positioner; koalitionsregeringar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study examines the reasons behind the government participation of radical right-wing populist parties in the Nordic countries, excluding Iceland. The reasons behind the inclusion of radical right-wing populist parties in government is investigated by looking at the government cooperation between mainstream parties and radical right-wing populist parties. LÄS MER

 2. 2. En fallstudie om Sverigedemorkaternas förändring mellan 1999-2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Wall; Henrik Svensson; [2022]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Our purpose of this essay is to study the Swedish political party Sverigedemokraterna. We will examine the change or development during the last twenty years. During this time, the party has grown massively both in size but also in regards of influence on the political agenda. LÄS MER

 3. 3. “En ensam galning” – med folkligt stöd och utstuderad ideologi: Om högerpopulismens påverkan på rasistiskt våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Radikal högerpopulism; rasism; våld; hatbrott; Sverigedemokraterna.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years a trend of alt-right extremism has taken place globally. While radical right-wing populism (RRP) is also on the rise, events like the Capitol attack during the presidency of Donald J. Trump raise questions about how politics might affect the use of extremist violence. LÄS MER

 4. 4. Be better than nationalism: overcoming economic inequality for international solidarity. Using social movement theory to deconstruct the cultural ideology of the Alternative for Germany

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Lisa Neidl; [2021]
  Nyckelord :Economic Inequality; International Solidarity; Social Movement Theory; Sustainability Science; Alternative for Germany AfD ; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This thesis advocates for the evaluation of current sociopolitical conflicts through the lens of social movement theory, as a decisive path to deconstruct the premises of the German right-wing party Alternative for Germany (Alternative für Deutschland, AfD). The party is conceptualized as an institutionalized social movement, which is insufficiently answering public material grievances caused by economic inequality with the cultural response of nationalistic solidarity. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors autonomi - då och nu - En analys av rättsutvecklingen och synen på surrogatskap och abort

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elvira Croner; [2021]
  Nyckelord :rättshistoria; kvinnors autonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Surrogatskap är en aktuell och omdebatterad fråga. Varken altruistiska eller kommersiella surrogatskap är tillåtna i Sverige. Surrogatskap är en relativt ny företeelse och diskuterades för första gången på 1980-talet i riksdagen. LÄS MER