Sökning: "winst"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet winst.

 1. 1. Utdelningsbeskattning : Effekterna av investeringssparkontots införande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mattias Mägiste; Anton Winst; [2020]
  Nyckelord :Dividend clientele; Dividend policy; effective capital taxation; stockholder structure; investeringssparkonto; profit distribution; Swedish capital taxation; Utdelningsklientel; utdelningspolicy; effektiv kapitalbeskattning; aktieägarstruktur; investeringssparkonto; utdelad vinst;

  Sammanfattning : The effects of individual income taxation direct the way they choose to receive capital flows. The clientele effect suggests, investor preferences are affected by their individual taxation. LÄS MER

 2. 2. Aktiveringspolitik inom försörjningsstöd : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare resonerar kring arbetslösa klienters rätt till försörjningsstöd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linus Winst; Maja Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Social assistance; discretion; mandatory; activation programs; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to distinguish how the social workers make decisions on which activations program that the client is demanded to participate, in relation to their eligibility for social assistance. Eight social workers in four different municipalities working within the field participated this study. LÄS MER

 3. 3. Vilka kvaliteter upphandlas? En studie om värdering av hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Fredrik Nilsson; [2019-02-07]
  Nyckelord :hållbarhetskrav; offentlig upphandling; produktifiering; värdering av kvaliteter;

  Sammanfattning : Syfte:Den här studien syftar till att bidra med ökad kunskap om hur produkter tillskrivs kvaliteter i samband med offentlig upphandling. Fokus för studien kommer att ligga på hur hållbarhetsfrågor omvandlas till kvaliteter som värderas i samband med upphandlingen. LÄS MER

 4. 4. Let it grow! How Malmö municipality can help urban agriculture support the transition to a sustainable city.

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Micaela Jennifer Cosgrove; Kamya Sati; [2019]
  Nyckelord :urban agriculture; governance; urban sustainability; longevity; funding; sustainability science; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : En ökande migration till städer har lett till erkännandet av behovet av att konceptualisera urbana hållbarhetsstrategier. Dessa strategier utvecklas kontextuellt enligt stadens behov. Malmö stad är känd för att fastställa ambitiösa hållbara utvecklingsmål och strategier. LÄS MER

 5. 5. Mervärde eller merarbete? − En studie om effekterna av att implementera fullskalig e-handel i den kommunala sektorn.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sofi Fredriksson Brandt; Tuulia Monto; [2015-09-21]
  Nyckelord :fullskalig e-handel; offentlig sektor; webbaserade inköpssystem; inköp; systemanvändare;

  Sammanfattning : Den nya generationens inköpssystem möjliggör att inköps- och fakturahanteringsprocesser numera kan genomföras i ett och samma system. Det som utmärker denna typ av system är att de är webbaserade, vilket medför att företag och organisationer kan effektivisera inköpsarbetet till en lägre kostnad än vad den tidigare generationens systemlösningar kunnat erbjuda. LÄS MER