Sökning: "womack"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet womack.

 1. 1. Lean spare parts delivery chain

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Niklas Sjöstrand; Mona-Liza Larsson; [2015]
  Nyckelord :Logistics Lean Spare Parts Aftermarket;

  Sammanfattning : AbstractWhen a product has been sold to a customer a new market arises for the company to earn profit from and to differentiate itself within. According to Bartwal, et al. (2010) the after sales market generally does not provide great revenues but good profits of the total revenue. LÄS MER

 2. 2. Förändringsarbete i skolan - med lean som inspiration : Lean-tavla - för röd tråds skull!

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Sara Karlsson; Anna Persson; [2014]
  Nyckelord :Lean; change management; learning; a learning organization; lean-board; implementation; Lean; förändringsarbete; lärande; lärande organisation; lean-tavla; tavelmöten; implementering;

  Sammanfattning : During the middle of the 18th century the development of Toyota Production System, TPS, started in order to streamline the processes. TPS was based on the principles of assembly line production but unlike previous performers Toyota let the manufacturing be constantly affected by demand. LÄS MER

 3. 3. Nationellt och smakfullt : omvärderingen av den gustavianska stilen och lanseringen av Georg Haupt som estetiskt ideal - idé och praktik 1890-1920

  Magister-uppsats, Nordiska museet

  Författare :Anna Arfvidsson Womack; [2012]
  Nyckelord :Möbelkonst; Gustaviansk stil; Nationell identitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lean Construction Supply Chain : A Literature Review

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jiamei Ren; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to enhance the management of supply systems in construction industry using lean principles. This study is an attempt to identify what kind of activities causes’ construction process delay and how to perform lean concept into supply chain in practice. LÄS MER

 5. 5. Hjulspår på banken : En kvalitativ fallstudie om vägarna mellan lean och motivation hos anställda i tjänstesektorn

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Eriksson; Malin Stockman; [2010]
  Nyckelord :work motivation; lean production; lean service; intrinsic motivation; arbetsmotivation; lean production; lean service; inre motivation; SEB Way;

  Sammanfattning : Background: Since the coining of the phrase lean production by Womack, Jones and Roos in 1990, this mass production system of Japanese origin has been implemented in a multitude of organizations throughout the world, the results being predominantly positive from a financial point of view. The possibly negative effects of mass production on worker motivation have been discussed since quality of work life became an important political issue in Sweden in the 1970’s. LÄS MER