Sökning: "woman battering"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden woman battering.

 1. 1. Kvinnan, Våldet och Lagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Karin Jeffsell; Christel Sjödahl; [2004]
  Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is a survey about how important laws regarding women, has lead forward to present day's legislation regarding women battering in Sweden. We have chosen to concentrate on the battered woman's situation. The laws has through centuries given the man a right to beat his wife. LÄS MER

 2. 2. Det händer bara andra, det händer inte mig. Tre unga tjejers upplevelser av att ha levt i misshandelsförhållanden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Elin Bergström; [2002]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Kvinnomisshandel; psykisk misshandel; unga tjejer; identitet; makt; diskursanalys; woman battering; psychological battering; young girls; identity; power; discourse analysis; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Today several things point to the fact that many young women are being abused and sexual harassed. Despite that there is no knowledge about how the girls handle the violence or how the battering affects them. LÄS MER