Sökning: "women’s issues"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden women’s issues.

 1. 1. DOES WOMEN'S POLITICAL EMPOWERMENT IMPROVE GENDER BALANCE IN PEACEKEEPING? A Large N Study of Troop Contributing Countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Buznytska; [2019-03-28]
  Nyckelord :peacekeeping operations; gender balance in peacekeeping; women’s political empowerment; substantive representation; women’s issues;

  Sammanfattning : Although the United Nations has officially recognized an importance of women’s participation in peacekeeping, the number of female personnel remains low; thus, scholars have been investigating the factors that may facilitate a broader inclusion of women in peacekeeping operations. In order to contribute to the existing literature on the topic, this study examines whether one specific factor, a country’s level of women’s political empowerment, has an impact on the level of gender balance in its peacekeeping troops. LÄS MER

 2. 2. Sexuell hälsa efter bröstcancer : En litteraturöversikt om kvinnors behov av information

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Josefin Kuyumcuoglu; Malin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnors upplevelse; sexuell hälsa; behov av information.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Vid behandling av bröstcancer är de mest förekommande biverkningarna håravfall, vaginal torrhet, smärta vid samlag, fertilitet och mastektomi. Dessa biverkningar kan påverka kvinnans sexuella hälsa och livskvalité. LÄS MER

 3. 3. Att lära känna sin sexualitet efter behandling av gynekologisk cancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Rebecka Karlsson; Sarah Johansson; [2019]
  Nyckelord :experience; gynecological cancer; patients’; sexual health; treatment; behandling; gynekologisk cancer; patienter; sexuell hälsa; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2017 drabbades 2850 kvinnor av gynekologisk cancer. Det finns flertalet behandlingsstrategier där den vanligaste är kirurgi. Efter behandlingen kan många kvinnor befinna sig i ett lidande där den sexuella hälsan påverkas. Syfte: Att undersöka kvinnans upplevelse av sexuell hälsa efter behandling av gynekologisk cancer. LÄS MER

 4. 4. ”It is something close to normal” En kvalitativ studie om aktörers syn på våld i nära relationer i Uganda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emilia Fagerholm; Lisa Eriksson; [2018-12-14]
  Nyckelord :domestic violence; intimate partner violence; patriarchy; policy;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate and analyze how actors involved in tackling domestic violence against women in Uganda, look at issue of domestic violence, both in terms of the policies that exist in the country, and the practice that are applied. The results were analyzed through the lenses of various theoretical frameworks: the concept of patriarchy, ecological theories and theories about organizations and implementations. LÄS MER

 5. 5. Mötet med barnmorskan - gravida kvinnors utsatthet för våld i nära relationer och barnmorskans roll i omvårdnaden av dessa kvinnor : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Maria Linde; Synnöve Karlsson; [2018]
  Nyckelord :abuse assault; midwife; partner; pregnancy; pregnant and violence; barnmorska; gravid; graviditet; partner; våld och övergrepp.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett allvarligt hot mot kvinnors säkerhet, välbefinnande och hälsa. Kvinnor i hela världen blir utsatta för olika former av våld och gravida kvinnor är inte ett undantag. LÄS MER