Sökning: "women’s leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden women’s leadership.

 1. 1. Retention av kvinnor i teknikbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Matilda Svensson; Johanna Hagbranth; [2019-09-03]
  Nyckelord :retention; kön; organisationskultur;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate the retention of academic women working intechnology companies. What makes women stay in organizations dominated by men, and whatrole does experience and the conception of gender play in understanding female retention?Prior research in this area has mainly been focused on the reasons why women are leavingorganizations dominated by men. LÄS MER

 2. 2. When armed politics empower women : Gender ideologies in armed groups and women’s political empowerment: Evidence from Colombia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Juan Diego Duque-Salazar; [2019]
  Nyckelord :political ideologies; gender ideologies; women s political empowerment; Colombia;

  Sammanfattning : This study aims to account for variation on women’s political empowerment in localities during wartime. I draw upon political ideologies and civilian-armed group interaction literature to argue that gender ideologies could explain why some conflict-affected areas have more women’s political empowerment than others. LÄS MER

 3. 3. Den mansdominerande branschens inverkan på kvinnligt chefskap : En studieinom IT-branschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tina Zand Karimi; Lejla Subasic; [2019]
  Nyckelord :Female leadership; male dominated; experience and characteristics; Kvinnligt chefskap; mansdominerad; upplevelse och egenskaper;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka kvinnliga chefers upplevelse och framställningen av deras egenskaper i en mansdominerad bransch. Studien tar reda på hur den mansdominerade kontexten inverkar på kvinnors chefskap när det kommer till upplevelse och framställning av egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Female leaders' perceptions of the barriers and facilitating factors of their career in gender-equal Nordic countries

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Johanna Mattila; Maija Uusilehto; [2019]
  Nyckelord :Female Leadership; Glass Ceiling; Gender-Equality; Welfare state paradox; Nordic Countries; Welfare states;

  Sammanfattning : Background – This paper examined the literature on the concept of the glass ceiling in the management field, with an emphasis on Finnish and Swedish female leaders' perceptions of the barriers and facilitating factors of their career. Purpose – The purpose of this thesis was to explore the factors that affect the career development of women in the context of Nordic countries, namely in Finland and Sweden. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor som leder bland män

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mukut Hasina Akhand; Louise Lewenhaupt; [2019]
  Nyckelord :Leadership; Glass ceiling; Homosociality; Heterosociality; Corporate culture; Gender; Confirmatory strategy; Ledarskap; Glastak; Homosocialitet; Heterosocialitet; Företagskultur; Genus; Konfirmatoriska strategi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hurdant kvinnliga civilekonomer samt civilingenjörer med ledande befattning roller upplever/upplevt sina karriärmöjligheter i en mansdominerad bransch. Vidare skildrar studien om det har skett eventuella förändringar över tid samt om det går att utgöra en skillnad mellan civilekonomer samt civilingenjörer. LÄS MER