Sökning: "women’s perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 350 uppsatser innehållade orden women’s perspective.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av sin sexuella hälsa under och efter menopaus

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Andersson; Johanna Loftegård; [2021-02-05]
  Nyckelord :menopaus; postmenopaus; sexuell hälsa; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: Menopause is a natural part of a woman's life that is associated with hormonaland physical changes and means the end of the reproductive period. Menopause is associatedwith a number of symptoms that can affect sexual health. LÄS MER

 2. 2. Aktiva fredskvinnor : En mikrohistorisk studie över Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet i Växjö 1935-1967

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ann-Marie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Women s history; IKFF; peace work; microhistory; prosopography; sorority; the gender system; Kvinnors historia; IKFF; fredsarbete; mikrohistoria; prosopografi; kvinnoförening; genus;

  Sammanfattning : Abstract This microhistorical study examines the local circle of Women’s International League for Peace and Freedom in Växjö during the years 1935 to 1967. The purpose of the essay is to contribute to research in women’s history by describing and analyzing some of the association’s members and activities. LÄS MER

 3. 3. Social psychological perspective on stress and stress coping for working Kosovo Albanian mothers in Sweden and Kosovo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Viktoria Haradini; Essi Tapper; [2021]
  Nyckelord :Stress; stress coping; theory of gender; determinants of health; women; Kosovo Albanian; mothers; work-home relations; Stress; stresshantering; genusteori; hälsans determinanter; kosovoalban; mamma; hem- och arbetsrelationer;

  Sammanfattning : Stress is something that affects women throughout their lives and has a huge effect on wellbeing. The negative consequences of gender inequality make it harder for women to improve their lives and be a part of the labour market because of responsibilities with children and housework. LÄS MER

 4. 4. The Experiences of Filipino Immigrant Women - Adjusting to Life in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Melanie Hietala Sadian; [2021]
  Nyckelord :Female immigrants; Acculturation; Intersectionality; Sweden; Philippines; Discrimination; Integration;

  Sammanfattning : Female immigration is getting more and more common because of globalization and the rising demand for female workers. Women's experiences of integration often have its foundations in officials', authorities', and society's perspective, which is why it is vital to get a deeper understanding of the women's personal experiences. LÄS MER

 5. 5. Hälsofrämjande: nyckeln till hälsa bland unga vuxna singelkvinnor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Charlotte Westh Kujawa; [2021]
  Nyckelord :health; health-promotion; physical activity; meditation; hälsa; hälsofrämjande; fysisk träning; meditation;

  Sammanfattning : Strävan efter det friska och ett liv i harmoni har förmodligen alltid funnits där som en mer eller mindre medveten drivkraft hos människan. Det existentiellt-humanistiska perspektivet ser människan som sårbar med inneboende potential till ständig utveckling. Det sätter hälsa i ett flerdimensionellt perspektiv. LÄS MER