Sökning: "women’s shelter"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden women’s shelter.

 1. 1. Ekonomiskt våld : En kvalitativ intervjustudie utifrån socialtjänstens arbete med ekonomiskt våldsutsatta kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Clara Andersson; Amerisa Lukac; [2019]
  Nyckelord :Domestic violence; Intimate partner violence; Economic abuse; Social services’; Womens shelter; Domestic violence shelter; domestic violence organizations; Våld i nära relation; Ekonomiskt våld; Socialtjänst; Kvinnojour;

  Sammanfattning : Economic violence is a relatively unexplored subject even though it is often a part of occuring intimate partner violence. Therefore it is of concern to acknowledge how the swedish social services’ take part in this form of violence in their work. LÄS MER

 2. 2. Violence in close relations, a study on the collaboration between the social services, police and women's shelter in Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Daria Petrovna Litvinyok; [2019]
  Nyckelord :collaboration; violence in close relations; social services; police; women s shelter;

  Sammanfattning : Violence in close relations is both an issue for the victim as well as a social problem that depends on the collaboration between different authorities. This thesis aim is to examine how the police, social services and women’s shelters collaborate in regards to violence in close relations. LÄS MER

 3. 3. "Vi ska bli arbetslösa och kunna lägga ner kvinnojourerna" : En kvalitativ studie med anställda på kvinnojourer om deras upplevelser av arbetet med våldsutsatta kvinnorpå lång sikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kajsa Victorson; Johan Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Socialt arbete; kvinnojour; samverkan; långsiktigt arbete; metoder och arbetssätt;

  Sammanfattning : The aim with this study is to investigate through interviews, how the cooperation between women’s shelter and other participants and which methods and work methods are used in the long-term work of helping abused women. It’s the state and municipalities responsibility to meet the needs of the victims of violence with support and protection. LÄS MER

 4. 4. "Våga se, våga agera"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecka Eliasson; Madelene Eriksson; [2018]
  Nyckelord :anmälningsplikt; barn; kvinnojour; kännetecken; processutvärdering; våld i hemmet;

  Sammanfattning : The current study is based on a collaboration with the Kvinnojouren Lund. The aim of the study is to make a process evaluation of the women's shelter project "Våga se, våga agera", which is an education aimed at preschools. LÄS MER

 5. 5. Hedersrelaterat våld : En kvalitativ studie om kvinnojourers arbete, tolkning och förståelse av hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ajshe Ismaili; Ella Abdalla; [2017]
  Nyckelord :Socialt arbete; heder; hede rsrelaterat våld; kvinnojour;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att begränsa flickors och kvinnors frihet genom att kontrollera deras sexualitet. Hedersrelaterat våld (förkortas till HRV) utövas av familjen, släkten och/eller kollektivet som en konsekvens för att straffa kvinnors olydnad, samt upprätta familjens heder och värna om familjens sociala rykte. LÄS MER