Sökning: "women’s shelters"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden women’s shelters.

 1. 1. Ekonomiskt våld : En kvalitativ intervjustudie utifrån socialtjänstens arbete med ekonomiskt våldsutsatta kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Clara Andersson; Amerisa Lukac; [2019]
  Nyckelord :Domestic violence; Intimate partner violence; Economic abuse; Social services’; Womens shelter; Domestic violence shelter; domestic violence organizations; Våld i nära relation; Ekonomiskt våld; Socialtjänst; Kvinnojour;

  Sammanfattning : Economic violence is a relatively unexplored subject even though it is often a part of occuring intimate partner violence. Therefore it is of concern to acknowledge how the swedish social services’ take part in this form of violence in their work. LÄS MER

 2. 2. Violence in close relations, a study on the collaboration between the social services, police and women's shelter in Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Daria Petrovna Litvinyok; [2019]
  Nyckelord :collaboration; violence in close relations; social services; police; women s shelter;

  Sammanfattning : Violence in close relations is both an issue for the victim as well as a social problem that depends on the collaboration between different authorities. This thesis aim is to examine how the police, social services and women’s shelters collaborate in regards to violence in close relations. LÄS MER

 3. 3. "Vi ska bli arbetslösa och kunna lägga ner kvinnojourerna" : En kvalitativ studie med anställda på kvinnojourer om deras upplevelser av arbetet med våldsutsatta kvinnorpå lång sikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kajsa Victorson; Johan Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Socialt arbete; kvinnojour; samverkan; långsiktigt arbete; metoder och arbetssätt;

  Sammanfattning : The aim with this study is to investigate through interviews, how the cooperation between women’s shelter and other participants and which methods and work methods are used in the long-term work of helping abused women. It’s the state and municipalities responsibility to meet the needs of the victims of violence with support and protection. LÄS MER

 4. 4. "Att vara trans är som att vara ingenstans" : En transfeministisk studie av attityder kring transkvinnor inom tjejjourer i Sverige

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linn Moen; [2017]
  Nyckelord :trans; feminism; tjejjour; kvinnojour; intersektionalitet; inkludering;

  Sammanfattning : The debate and research on trans in feminist studies has increased in recent years. While it is still a minor discussion in comparison to other topics in the field, it demonstrates the importance of the subject. LÄS MER

 5. 5. Utsatta kvinnors känsla av sammanhang på kvinnojourer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sara Korkut; [2016]
  Nyckelord :Women’s shelter; Violence; Abuse; Exposur; Exposed; Refuge; Protection; Liberation; Emancipation; Feminism; Decampment; Kvinnojour; Våld; Missbruk; Uttsatthet; utsatt; Tillflykt; Skydd; Befrielse; Frigörelse; Feminism; Uppbrott;

  Sammanfattning : According to a National Board Report (Hermansson, Lindgren and Tengström 2011) women staying at shelters feel much worse than the general population. These women are also in need of great efforts and support from various social assistance instances. Many women who have previously stayed at the shelters get an opportunity for a fresh start. LÄS MER