Sökning: "women psychological problems"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden women psychological problems.

 1. 1. Relationen mellan livsstilsfaktorer, stress, sömn och premenstruellt syndrom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Grubb; Jessica Österberg Klang; [2020]
  Nyckelord :premenstrual syndrome PMS; female health; lifestyle behaviours; stress; sleep; multiple regression analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Premenstruellt syndrom PMS är återkommande emotionella, psykologiska och fysiska symptom som börjar i menstruationscykelns sista vecka innan mens. Ännu har ingen biologisk markör kunnat förklara den komplexa symtombilden vilket gör det relevant att studera PMS som en kombination av bidragande faktorer. LÄS MER

 2. 2. ”Barnen vet alltid” - Rättsfallsstudie i vårdnadsmål om barn som upplevt våld mot sin mamma

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Atidal Abo Al Hassan; [2020]
  Nyckelord :Abused children; Violence against children; Violence against mothers;

  Sammanfattning : The aim of this study is to show how violence against a child’s mother effects judgments about child’s best interests in custody, housing and child contact. The thesis main empirical object consists six rulings in custody related cases from different courts in 2019, which all countian information from mothers who have been exposed to violence from the father of their child in presence of the child. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors hälsa efter sexuella övergrepp : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elina Jigered; Martina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sexual abuse; physical and psychological health; experiences; women; Sexuella övergrepp; fysisk och psykisk hälsa; upplevelser; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla har rätt till att bestämma över sin egen kropp och sin sexuella hälsa. Likväl utsätts kvinnor världen över för sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp kan användas som ett vapen för att begränsa kvinnans egna val och hennes liv. LÄS MER

 4. 4. Barnhandläggares erfarenhet av att möta våldsutsatta pappor : En kvalitativ studie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Marthina Jensen; [2019]
  Nyckelord :Våldsutsatta pappor; socialsekreterare; våld i nära relation; genus; idealiskt offer idealisk gärningsperson; maskulinitet; våldsstrategier; situationsbundet våld; systematiskt våld;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand what type of experience the social workers in child protection, in the children and family unit at the social services, have of working with fathers and their children exposed to domestic violence and identify construction of genders bias to the social workers in child protections work. I intend to analyze the experiences of the social workers in child protection had with working with battered fathers and children by Johnssons (1995) and Isdal (2017) psychological strategies that’s been used in strategies in practices of abuse, situational abuse, systematic abuse, the theories of gender and masculinities and Nils Christies theory of the ideal victim. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av att vara könsstympade

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Patricia Johansson; Pernilla Palm; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; Kvinnor; Könsstympning; Litteraturstudie; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Johansson, P och Palm, P. Kvinnors erfarenheter av att vara könsstympade. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER