Sökning: "women psychological problems"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden women psychological problems.

 1. 1. Kvinnors hälsa efter sexuella övergrepp : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elina Jigered; Martina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sexual abuse; physical and psychological health; experiences; women; Sexuella övergrepp; fysisk och psykisk hälsa; upplevelser; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla har rätt till att bestämma över sin egen kropp och sin sexuella hälsa. Likväl utsätts kvinnor världen över för sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp kan användas som ett vapen för att begränsa kvinnans egna val och hennes liv. LÄS MER

 2. 2. Kan fysisk aktivitet och kost ha en positiv inverkan på fysiska och psykiska subkliniska menstruella besvär?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Annie Andersson; Rebecca Björkén; [2018]
  Nyckelord :dysmenorrhea; menorrhagia; premenstrual syndrome; premenstrual dysphoric disorder; oligomenorrhea; amenorrhea; kraftig menstruationssmärta; riklig menstruationsblödning; premenstruellt syndrom; premenstruellt dysforiskt syndrom; oregelbunden menstruation; menstruationsbortfall;

  Sammanfattning : Introduktion: Många kvinnor påverkas negativt av fysiska och psykiska besvär under sin menstruationscykel. Det råder idag stor kunskapsbrist om hur subkliniska menstruella besvär som kraftig menstruationssmärta, riklig menstruationsblödning, premenstruellt syndrom, premenstruellt dysforiskt syndrom, oregelbunden menstruation och menstruationsbortfall kan lindras utan att använda läkemedel. LÄS MER

 3. 3. Får en kvinna ångra sitt moderskap? En kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattningar av kvinnor som ångrar att de skaffat barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Madeleine Huss; [2018]
  Nyckelord :Moderskap; Motherhood; Ångra; Regret; Normer; Norms; Stigma; socialt arbete; Social work;

  Sammanfattning : Huss M. Is a woman aloud to regret her motherhood?. A qualitative study about social workers perception of women who regret having children. Degree project in social work 15 credits. LÄS MER

 4. 4. Effekter av fysisk aktivitet på upplevd stress och välmående. : En interventionsstudie genomförd på fysiskt inaktiva med måttlig till hög grad av stress

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Isabella Wedin; Tove Larsson; [2018]
  Nyckelord :Life stress; Group training; Mental illness; Health; Vardaglig stress; Gruppträning; Psykisk ohälsa; Hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor upplever sig stressade i dagens samhälle. Fysisk aktivitet har visat sig ha många positiva hälsofördelar, inte minst på upplevelsen av stress. Trots det så prioriteras det oftast inte av individer som upplever stress. LÄS MER

 5. 5. Våldet, kvinnan och djuret - definitionen av psykiskt våld mot kvinnor i relation till våld mot djur.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Malmberg; [2018]
  Nyckelord :definition; djur; psykiskt våld; våld i nära relation; våldets konsekvenser;

  Sammanfattning : Research has shown that there is a link between violence against women and pets in domestic relationships. The violence against the pet is often used to harm the woman in different ways and the consequences of the violence against the pet often brings psychological and emotional harm to the woman (Holmberg et al. LÄS MER