Sökning: "women sports"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden women sports.

 1. 1. Skador hos fotbollsdomare : En retrospektiv observationsstudie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Linda Eriksson Kartal; [2022]
  Nyckelord :football; injury; match officials; referee; Assisterande domare; Fotbollsdomare; Fotboll; Skador;

  Sammanfattning : Bakgrund Fotboll är Sveriges populäraste sport och har över en halv miljon utövare. Det står för en tredjedel av hela den svenska idrottsrörelsen. Med ett stort antal aktiva fotbollsspelare behövs även domare. Domare har inte alltid varit en självklar del av spelet utan introducerades först när fotbollen professionaliserades. LÄS MER

 2. 2. Individuella spelare och bortprioriterade kvinnor : En kvantitativ studie av Sportbladets rapportering av fotboll- och ishockeyspelare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Evelina Englund; [2022]
  Nyckelord :Fotboll; ishockey; kvantitativ innehållsanalys; genus; Sportbladet; public relations; gestaltning; sportjournalistik;

  Sammanfattning : This study examines what differences can be found in Sportbladet’s coverage of football and ice hockey as well as what could cause those. The study examines the four following questions: How is the coverage between teams and individual players distributed? How is the coverage between men and women distributed? How is the coverage of different subjects distributed in each sport and between genders and how are the players/teams framed? To answer these questions the study takes off in earlier studies of subject distribution, public relations and framing of athletes as well as framing-, gender-, news values and sports journalism theories. LÄS MER

 3. 3. "För mig handlar det om att ha bra relation till sin familj, bra matvanor och regelbunden träningsrutin" : En kvantitativ studie om gymnasielevers kunskap om-, perspektiv på- och förhållningsätt till hälsa och hälsoundervisning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Svenson Joel; [2022]
  Nyckelord :elever; gymnasieskolan; hälsa; hälsoundervisning; Idrott; lärande;

  Sammanfattning : After almost one and a half years at University studying sports science you constantly hear about society moving towards a sedentary lifestyle with a higher rate of everyday screen time, which is also stated by Livsmedelsverket (2020). In a scientific article by Inger Karlefors (2012) you also hear about students viewing PE as some sort of “active break from theoretical studies”, maybe some of us can even relate to this? But then; are students really taught to understand the meaning and weight behind a favorable physical health? Are they aware how to behave to develop their physical health and how a developed physical health affect their mental health? These thoughts helped shape the foundation of my study - how do students view and treat the concept of “health” and health as education?  To get an answer to my issues, I decided to perform a quantitative study with the help of digital questionnaires aimed for high school students, regarding this very topic. LÄS MER

 4. 4. “Andra ser en väldigt liten tjej, jag ser inte det” : - En intervjustudie om Bikini Fitness-atleters upplevelser kring deras kroppsuppfattning relaterat till sporten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Hällråd; Matilda Holm; [2022]
  Nyckelord :Bikini Fitness; Body Dissatisfaction; Body Ideals; Body Image; Bikini Fitness; Kroppsideal; Kroppsmissnöje; Kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : En negativ kroppsuppfattning är vanligare hos kvinnor inom estetiska sporter jämfört med den resterande populationen. Kroppsmissnöje kan leda till ohälsosamma beteenden likt en överdriven träning och ohälsosamma matvanor. Syftet med studien var att studera Bikini Fitness-atleters upplevelser av kroppsuppfattning kopplat till sporten. LÄS MER

 5. 5. På varsin sida - om könsgränser inom sportjournalistik : En jämförelse mellan kvinnliga och manliga sportjournalister i rapporteringen om det svenska dam- och herrlandslaget i fotboll.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Maja Berg; Filippa Lundberg Blixt; [2022]
  Nyckelord :Equality; gender; swedish national football team; quantitative content analysis; news values;

  Sammanfattning : Women have been marginalised in societies around the world, and the world of sports isno exception. The aim of this study was to examine in the swedish newspapersAftonbladet and Expressen the differences and similarities between female and malesports journalists' publications in the coverage about the swedish national footballteams. LÄS MER