Sökning: "wood joints"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden wood joints.

 1. 1. Med omvärlden som inspirationskälla : En studie i träkonstruktioner med alternativa inspirationskällor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Carl Angtoft; [2020]
  Nyckelord :möbelsnickeri; träkonstruktioner;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om konstruktioner. Studien handlar om att lyfta blicken och titta på sammansättningar på ett större plan för att hitta nya lösningar på gamla problem.  Jag har i min studie låtit mig inspireras av material och konstruktioner som ligger långt ifrån träindustrin och materialet trä. LÄS MER

 2. 2. SET/SÄTT

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Jesper O. T. Andersson; [2020]
  Nyckelord :SET; SÄTT; components; toys; wood; sculpture; constructivism; plasticity; interactive; drawing; line; blueprint;

  Sammanfattning : A complementary text to the masters project SET/SÄTT that includes an exhibition and an image-based essay in the format of a bound artist book.  The physical essay is made up of several risograph printed pages depicting images of the components that that compose SET/SÄTT. LÄS MER

 3. 3. Momentinspänning av konsolbalkar i limträ och korslimmat trä : En jämförelse mellan två semistyva förband

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Daniel Oregren; Mårten Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Momentinspänning; korslimmat; limträ; semistyv; förband; träförband; balkong;

  Sammanfattning : En vital del att ta hänsyn till i lastbärande stommar i trä är knutpunkterna där olika typer av förband sammanfogar två eller flera träelement. Dessa knutpunkter tenderar att vara svagare än de träelement som sammanfogas, vilket innebär att stor vikt behöver läggas på utformning av dessa knutpunkter. LÄS MER

 4. 4. Projektering av takkonstruktioner med förindustriella träförband : beräkning och provning av hophuggningar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Anders Röjerås; [2019]
  Nyckelord :carpenter joints; wood joints; timber joints; wood connections; log houses; timber framing; roof truss; hophuggning; träförband; timmerförband; timmerhus; stoplverk; takstol;

  Sammanfattning : In earlier wood constructions, the method of joining the parts was by the carpenter joint. There are many different kinds of carpenter joints. The kind of carpenter joint that was used was partly due to the type of building, but also to local variations in building tradition. LÄS MER

 5. 5. Insvällning av olimmade och limmade trädymlingar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Martin Andersson; Andreas Jonsson; Niklas Nyström; [2019]
  Nyckelord :Wooden dowel; dowel; wooden dowel-joints; adhesion capacity; swelling of wood; Trädymling; dymling; trädymlingsförband; vidhäftning; insvällning;

  Sammanfattning : Trä är ett förnybart material till skillnad mot många andra byggnadsmaterial. Andelen trä inom byggnadsindustrin kan ökas genom att använda trädymlingsförband som ett substitut till skruvar och spikar. Skruvar och spikar tillverkas av metaller, vilka inte är förnybara material. LÄS MER