Sökning: "wood powder"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden wood powder.

 1. 1. 3D-printing med träEn möjlighet för framtiden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Rikard Touma; Nathalie Pettersson; [2021]
  Nyckelord :3D printing; lignin; sawdust; additive manufacturing; wood powder; 3D-printing; lignin; sågspån; additiv tillverkning; träpulver;

  Sammanfattning : 3D-skrivare har många användningsområden och de har blivit vanliga i många industrier.Idag talas det om att denna teknik kan vara en möjlig väg till mer hållbart byggande.Tekniken anses lovande inom byggproduktion bland annat för att det visat sig att den kanreducera materialspillet och ge kortare byggtider. LÄS MER

 2. 2. Hydrothermally carbonized wood as a component in biobased material for 3D-printing

  L2-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Matilda Hendeberg; [2020]
  Nyckelord :Hydrothermal carbonization; 3D printing; biobased materials; biodegradable;

  Sammanfattning : Consumers put higher demands on low environmental impact from the products they use, and the materials they consist of. As a result, more research is being made on finding environmentally friendly production techniques and materials. Hydrothermal carbonization (HTC) is a relatively environmentally friendly method that has been used in this study. LÄS MER

 3. 3. Recycling of concrete waste with wood waste through heating compaction

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Li Liang; [2020]
  Nyckelord :Recycling; Concrete waste; Wooden waste; Heating powder compaction;

  Sammanfattning : Concrete, as primary building material, is widely used in most construction project. For this reason, large amounts of concrete waste were generated from construction and demolition. One way to reuse concrete waste is to use it as backfill material for landfilling and road bases. LÄS MER

 4. 4. Wood powder production with a novel milling technology : analysis of specific energy consumption and of the product’s bulk properties

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Tobias Holdo; [2020]
  Nyckelord :log mill; hammer mill; tapped density; loose density; hausner ratio; biomass; flowability;

  Sammanfattning : The interest for lignocellulose biomass has grown strongly in the last decades due to its potential to substitute fossil fuels. Pre-processing of biomass is of-ten needed to enable utilization of its full potential. A common pre-processing step is milling where the biomass is fractionated into wood powder usable for e.g. LÄS MER

 5. 5. FTIR- och Ramanspektroskopi som analysmetod för den kemiska sammansättningen av granved : en jämförelse

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Edward Carlsson; Douglas Kärrholmen; [2018]
  Nyckelord :vibrationsspektroskopi; korsvalidering; vedkemi; absorbtion; närinfraröd;

  Sammanfattning : Den kemiska sammansättningen har en central påverkan på egenskaper och användningsområden för trä. För att kunna uppfylla dagens krav för vedens kemiska sammansättning krävs billiga och effektiva analysmetoder. LÄS MER