Sökning: "wooden architecture"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden wooden architecture.

 1. 1. Porten till naturen : gestaltningsförslag av ett besökscentrum i ett naturreservat som ett alternativ till en byggnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Taylor; [2019]
  Nyckelord :gestaltning; naturreservat; besökscentrum; landskapsarkitektur; trivalent design;

  Sammanfattning : Nationalparker och naturreservat har funnits i mer än ett århundrande i Sverige, och i nära anslutning finns idag storslagna arkitektritade besökscentrum, så kallade naturum. Syftet med naturum är att locka besökaren ut i naturen och lära dem mer om människans påverkan på naturmiljön och ekologin på den specifika platsen. LÄS MER

 2. 2. Gashbin – The Blue House Project : Architecture for charity

  Master-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Ehsan Mussa; [2019]
  Nyckelord :Gashbin; Domiz; DOCD; KEMSA;

  Sammanfattning : Gashbin- the Blue House Project, is an Architect for Charity Project concerning a house in Domiz which is situated in the outskirt of Duhok in the Kurdish part of Iraq. The house is used by a non- governmental organisation (NGO), Domiz Organisation for Community Development (DOCD) which organizes activities for children and youth and education for different groups of people. LÄS MER

 3. 3. Ett gestaltningsförslag på ett flerbostadshus i trå : Stubben i Rosenlundsparken

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Elin Holmstjerna; Erika Haraldsson; [2019]
  Nyckelord :CLT; Glulam; Residential building; New buildt; Span; Architecture; Wood; Project planning document; KL-trä; Limträ; Flerbostadshus; Nybyggnation; Spännvidd; Arkitektur; Trä; Programhandling;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar trä som byggnadsmaterial. I arbetet ingår en rapport med förklarande illustrationer samt framtagning av programhandlingar för ett bostadsprojekt. Byggbranschen står idag för en hög miljöbelastning där den största bidragande faktorn är materialproduktionen. LÄS MER

 4. 4. Årsta 4-9

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Tuula Kemppainen; [2018]
  Nyckelord :School; Elementary school; Årsta; Stockholm; Architecture; Rammed earth; Adobe; Skola; Grundskola; Årsta; Stockholm; Arkitektur; Stampad lerjord; Lera;

  Sammanfattning : En grundskola för barn i årskurserna 4 till 9 i stadsdelen Årsta i Stockholm. Skolan är placerad i anslutning till ett nybyggt bostadsområde vid Årstafältet. Skolan ska inhysa drygt 500 elever och även innehålla en offentlig del med idrottshall. LÄS MER

 5. 5. Inside/Outside the box

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Arvid Hellström; [2018]
  Nyckelord :flexibility; modules; small interventions; citizen participitation; open ended; dividing public spaces; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : In an uncertain future, flexibility and ability to adapt are recognized as important factors in avoiding errors, but also discover new ways of handling urban problems. This thesis examines how standardized wooden modules can be used to modify, manipulate and reinvent public space. LÄS MER