Sökning: "wooden paneling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden wooden paneling.

 1. 1. Skarvning av stående panel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Emma Svensson; [2021-04-26]
  Nyckelord :wooden paneling; weatherboard; timber; claddning; building conservation; wood siding; träpanel; byggnadsvård; fasad; stående panel; renovering;

  Sammanfattning : This thesis examines and describes methods for splicing vertical wood siding when renovatingand repairing it. This is a common procedure, but it is not described to a great extent in Swedishliterature. The work process and tool choices are in focus. LÄS MER

 2. 2. Reggio Förskola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sofia Enqvist; [2016]
  Nyckelord :Arkitektur; Reggio Emilia; Råsunda; Solna; Kvateret Framnäs; Sofia Enqvist; Förskola; Lärandemiljöer;

  Sammanfattning : Idé och intentionIntentionen har varit att skapa en förskola för barnen, med hjälp av element som relaterar till barnens skala. Stora öppna rum med utrymme för förändring och skapade. Platser och rum där alla barn kan mötas. En innomhus "piazza” som inbjuder till Reggio Emilias pedagogiska riktlinjer om möten. LÄS MER