Sökning: "woody biomass"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden woody biomass.

 1. 1. Planning future forests for energy, environment and wildlife : Evaluation of forest management scenarios using a forest landscape model in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sigvard Bast; [2022]
  Nyckelord :Forest landscape model; Biomass succession simulation; Carbon stock change; Habitat indicators; Scenario analysis; Integrated sustainability assessment;

  Sammanfattning : Comparing the future state of natural capital and ecosystem services with quantitative scenarios  is essential in the decision-making process for a sustainable management of forest landscapes. In Sweden, an intensified forest management will likely be necessary to meet future demands of woody biomass as a source of bioenergy and building materials. LÄS MER

 2. 2. Forest structure of Dalby Söderskog National Park : patterns of carbon storage in living and dead trees

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Kumetra Achuthan; [2021]
  Nyckelord :ash dieback disease; deadwood; Dutch elm disease; living tree volume; coarse woody debris; carbon stock and storage; pest invasions; temperate mixed broadleaved forest;

  Sammanfattning : Carbon sequestration and storage is an ecosystem service supplied by forests, and is of increasing importance in the context of mitigation of global climate change. Forest pest invasions, driven primarily by globalizations, represent a risk to the efficiency of carbon sequestration as they may greatly reduce the amount of the living biomass in forests. LÄS MER

 3. 3. Skogliga biobränslens roll i Stockholm Exergis framtida strategi

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ellinor Danielsson; Jenny Ekman; [2021]
  Nyckelord :solid woody biofuels; district heating; Stockholm Exergi; carbon neutrality; carbon payback time; RED II; forest certication systems; supply chains; price developments; fasta skogliga biobranslen; fjarrvarme; Stockholm Exergi; koldioxidneutralitet; carbon payback time; RED II; skogscertieringssystem; leveranskedjor; prisutveckling;

  Sammanfattning : Studien syftade till att ge en rekommendation angående hur fjärrvärmebolaget Stockholm Exergi bör utforma sin framtida strategi beträffande fasta oförädlade skogliga biobräanslen. Genom litteraturstudier och intervjuer utreddes dessa bränslens konkurrenskraft utifrån perspektiven klimatneutralitet, politiska direktiv och styrmedel, leveranssäkerhet samt lönsamhet. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of the new Power & Biomass to Liquid (PBtL) concept for production of biofuels from woody biomass

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Robert Dahl; [2021]
  Nyckelord :PBtL; Fischer-Tropsch Synthesis; Biofuels; ASF product distribution; Aspen Plus; PBtL; Fischer-Tropsch syntes; Biobränslen; ASF produktfördelning; Aspen Plus;

  Sammanfattning : I den här rapporten utvärderas det nya konceptet Power & Biomass to Liquid (PBtL). PBtL är ett alternativ till den tidigare och mer etablerade Biomass to Liquid (BtL) processen. Med PBtL förbättras utbytet av kol jämfört med BtL genom att elektricitet läggs till i processen. LÄS MER

 5. 5. Amount and distribution of coarse woody debris in Dalby Söderskog national park

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Balaji Naik Sugali; [2021]
  Nyckelord :Ash dieback; coarse woody debris; dead wood volume; Dutch elm disease; forest reserve; Sweden; temperate forest; tree log; tree snag;

  Sammanfattning : Coarse Woody Debris (CWD) is a critical structural and functional component of all forest ecosystems and comprises non-living woody biomass, standing or lying, larger than 10 cm in diameter. This study provides the first inventory of coarse woody debris in the temperate broadleaf forest of Dalby Söderskog national park in southern Sweden. LÄS MER