Sökning: "word comprehension"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden word comprehension.

 1. 1. Högläsning som ett pedagogiskt verktyg : En studie om hur lärare i årskurs 4-6 beskriver att de arbetar med högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johan Dybeck Elofsson; [2024]
  Nyckelord :Reading aloud; middle school; reading comprehension; word development; reading in school; Högläsning; mellanstadiet; läsförståelse; ordförståelse; läsning i skolan;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka hur lärare på mellanstadiet använder högläsning i sin svenskundervisning på mellanstadiet. Undersökningen utfördes på en mellanstadieskola i mitten av Sverige. Studien undersökte lärarnas syfte med högläsning samt hur de använder högläsning i sin undervisning. LÄS MER

 2. 2. Testbaserat lärande vs kontextueltt lärande : En interventionsstudie i ordkunskap i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Susanne Schlott; Mari Lundmark; [2024]
  Nyckelord :Ordförråd; ordinlärning; explicit undervisning; specialpedagogik; språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Abstract  The purpose of this study was to investigate the effects of two different methods of vocabulary learning: retrieval practice and rich vocabulary instruction. The research questions were:  1.        What are the effects of retrieval practice and rich vocabulary instruction on word learning in grade 3 students? 2. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan ordförståelse och morfologisk kunskap i årskurs 2 och 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marita Wedin; Jessica Bystedth; [2024]
  Nyckelord :Morfologisk kunskap; grundskoleelever; ordförrådsutveckling; ordförståelse;

  Sammanfattning : Abstract Word comprehension is a complex process that requires several different skills, including morphological knowledge. This study examines the relationship between students’ word comprehension and their morphological knowledge and assesses how morphological knowledge differs for students with weak and strong word comprehension. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan läsförståelse och problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Povoa Berggren; My Puric; [2024]
  Nyckelord :Mathematics; primary school; reading comprehension; word problem solving; Matematik; grundskola; läsförståelse; problemlösning;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the correlation between reading comprehension and word problem solving in mathematics. The study focuses on how linguistic inclusion or exclusion in primary classrooms affects students' performance in mathematics, mainly in the area of word problem solving. LÄS MER

 5. 5. Trilingual spoken word recognition : Interlingual competition from one or two non-target languages in a sentence context

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Yulia Kashevarova; [2023]
  Nyckelord :trilingual speech processing; cross-linguistic competition; sentence context; BLINCS; BIA ;

  Sammanfattning : Persistent non-target language co-activation in spoken and visual language comprehension has been found both at the word-level and at the level of a sentence, although in the latter case, sentence bias has been observed to modulate the co-activation which can create lexical competition. In the case of trilingual speakers, both non-target languages may potentially compete with the third language (L3). LÄS MER