Sökning: "word-ofmouth."

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet word-ofmouth..

 1. 1. ETT FLÖDE FYLLT AV REKLAM - En kvalitativ studie om attityder gentemot olika reklamtyper på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Broeren; [2021-07-01]
  Nyckelord :Attityder; upplevelser; inställning; Instagram; köpt reklam; ägd reklam; förtjänad reklam; uses and gratifications; word-ofmouth.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenskars upplevelser av reklambudskappå Instagram.Teori: Uses and gratifications och Model of attitudes towards advertising.Metod: Kvalitativa fokusgrupper.Material: Två fokusgruppsintervjuer med olika åldersgrupper: Generation Z ochMillennials. LÄS MER

 2. 2. Resemotivet image & dess betydelse : En enkätstudie om hur resemotiv med fokus på image har en betydande roll

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Andreas Ekängen; Björn Friberg; [2021]
  Nyckelord :Image; cognitive image; affective image; WOM eWOM; Staycation; Travel motives; Image; Kognitiv image; Affektiv image; WOM eWOM; Staycation; Resemotiv;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att utifrån resemotivet image studera på vilka sätt image och dess indelningarutgör faktorer när turisterna väljer destination att besöka. Med ‘dess indelningar’ syftar vi till att undersöka kognitiv och affektiv image har en betydande roll för människor bosatta i Sverige när de väljer att semestra i landet. LÄS MER

 3. 3. Enviropreneurial Marketings relation till svenska SM–företags hållbarhetsaktiviteter : resultatet av en kvalitativ fallstudie på tre internetbaserade företag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ludvig Hindström; Ludvig Klasman; Niklas Sauer; [2019]
  Nyckelord :enviropreneurial marketing; SME; entrepreneurial marketing; word-ofmouth; green marketing; LOHAS; app; hållbarhet; sociala medier;

  Sammanfattning : Marknadsföring är en vital del för varje företags framgång på marknaden. På senare år har hållbarhets trender blivit allt mer attraktivt och att de svenska konsumenternas preferenser successivt förflyttar sig mot mer hållbara alternativ. LÄS MER

 4. 4. EWOM På SOCIALA MEDIER : En studie om hur eWOM påverkar livsmedelsbutiker och hur de kan hantera konsekvenserna och påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Moa Hedén; Sofia Rosén; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; Word-of-Mouth; electronisk Word-of-Mouth; motivationsteori; påverkan och konsekvenser av eWOM.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid etableringen av sociala medier utvecklades ett nytt begrepp nämnt eWOM (elektronisk Word-of-Mouth). eWOM handlar om hur konsumenter sprider sina åsikter och ger respons om företag på sociala medier och internet. LÄS MER

 5. 5. Varumärkeskommunikation och positionering med en begränsad marknadsföringsbudget : Marknadsföring med små medel i ett bilpoolsföretag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Daniel Dahl; Michaela Nordström; [2013]
  Nyckelord :branding; positioning; carsharing; small marketing budget; low price whit; Varumärkeskommunikation; begränsad marknadsföringsbudget; bilpoolsföretag;

  Sammanfattning : This Thesis deals with the two concepts branding and position, more precisely how companies with a small marketing budget needs to work with these two concepts. The purpose of this thesis is to understand how these companies are able to assert a position  on their specific market. LÄS MER