Sökning: "wordless"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet wordless.

 1. 1. Symboler i en ordlös serienovell

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stella Lövgren; [2019]
  Nyckelord :comics; semiotics; drooker; wordless; novel; layout; communication;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar den ordlösa grafiska novellen Home av Eric Drooker, en tecknad serienovell på 42 sidor där Drooker använder sig av specifika visuella medel för att kommunicera. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en berättelse kan formuleras med bildspråk där olika symboler hjälper läsaren att förstå innehållet. LÄS MER

 2. 2. Wordless picturebooks - in practice and theory

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Hultren; Erica Kozma; [2018]
  Nyckelord :IBBY; picturebooks; refugee children; second language learning; Silent Books;

  Sammanfattning : In the year of 2015, 35.000 refugee children arrived to Sweden. In Sweden education is a matter of right, every child has the right to attend school no matter if s/he is a citizen or a refugee. According to the Swedish Curriculum for Compulsory school, all teaching should be adapted to the individual student’s circumstances and needs. LÄS MER

 3. 3. Anorektiska patienters upplevelse av tvångsvård enligt LPT

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Helena Freiholtz; Anna Wessberg; [2018]
  Nyckelord :ätstörningar; AN Anorexia Nervosa ; tvångsvård; LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård ; ofrivillig vård; mentalisering; behandlingsmedverkan; eating disorders; compulsory treatment; coercive treatment; involuntary treatment and treatment refusal; mentalizing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka anorektiska patienters upplevelse av tvångsvård enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) utifrån en psykologisk ram, för att nå fördjupad förståelse för deras erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med elva deltagare. LÄS MER

 4. 4. Narrative Perspective in a Wordless Graphic Novel: Shaun Tan's The Arrival

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Hanna Johnson; [2018]
  Nyckelord :Narrator; Focalizer; Graphic Novel; Mieke Bal; Gérard Genette; Scott McCloud; Shaun Tan; The Arrival;

  Sammanfattning : In a narrative the narrator tells the story, and the focalizer is a character through whose eyes the story is seen. The narrator is thus the one who speaks, whilst the focalizer is silent. The identification of these two narratological features is made with the help of verbal cues such as personal pronouns for instance. LÄS MER

 5. 5. Verklighet eller dröm – en fenomenologisk studie av psykologers upplevelser i psykoterapi vid psykos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rebecka Jägestedt; Malin Persson; [2017]
  Nyckelord :psychotherapy; schizophrenia; psychosis; tolkande fenomenologisk analys IPA ; terapeuters upplevelser; psykoterapi; schizofreni; psykos; therapist experience; interpretative phenomenological analysis; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka psykologers upplevelser i psykoterapi med patienter med psykosproblematik. Detta undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med sex psykologer som arbetar eller har arbetat med patienter med psykosproblematik. LÄS MER