Sökning: "wordless"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet wordless.

 1. 1. Abode - Memories of houses

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Carina Fogde; [2020-07-09]
  Nyckelord :House; Louise Bourgeoise; Chaharu Shiota; Chaharu Shiota; Efva Lilja; Margaretha Rossholm Lagerlöf;

  Sammanfattning : My exam work is based upon the process of forming Metal, from a concept to finished form, my purpose was to find new ways in my working method and highlight the process, in the theme of Abode- memories from houses. I have focused on the texture of my house and the body of the house. LÄS MER

 2. 2. APPLICATION OF PROCESSABILITY THEORY TO SFI STUDENTS’ L2 WRITING COMPETENCIES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Reyhaneh Tajgardoun; [2020-01-22]
  Nyckelord :Swedish as a second language; language acquisition; L2 writing; morphology; processability theory;

  Sammanfattning : Aim: The main purpose of this study is to study the written proficiency of SFI students atdifferent morphological learning levels, and their ability to conjugate verbs, nouns,and adjectives using a wordless children book (frog-story).Theory: This study tries to link SFI levels of written proficiency to the levels of Pienemannhierarchy of language learning. LÄS MER

 3. 3. Karaktärisering i ordlösa serier - En undersökning av Winshluss serieroman Pinocchio

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anneli Päivärinta; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks användningen av indirekta presentationer, beståendes av ageranden, miljö, metonymier samt förstärkning genom analogier, som funktion i karaktäriseringen av Geppetto i den ordlösa serieromanen Pinocchio (2016). Även teckningsstil som meningsbärare undersöks. LÄS MER

 4. 4. "Symboler i en ordlös serienovell. Eric Drookers "Home" utifrån ett semiotiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Stella Lövgren; [2019]
  Nyckelord :comics; semiotics; wordless; novel;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar den ordlösa grafiska novellen Home av Eric Drooker, en tecknad serienovell på 42 sidor där Drooker använder sig av specifika visuella medel för att kommunicera. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en berättelse kan formuleras med bildspråk där olika symboler hjälper läsaren att förstå innehållet. LÄS MER

 5. 5. Wordless picturebooks - in practice and theory

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Hultren; Erica Kozma; [2018]
  Nyckelord :IBBY; picturebooks; refugee children; second language learning; Silent Books;

  Sammanfattning : In the year of 2015, 35.000 refugee children arrived to Sweden. In Sweden education is a matter of right, every child has the right to attend school no matter if s/he is a citizen or a refugee. According to the Swedish Curriculum for Compulsory school, all teaching should be adapted to the individual student’s circumstances and needs. LÄS MER