Sökning: "work accident"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade orden work accident.

 1. 1. Dokumentation av en trafikolycka med handhållen laserskanning och UAS-fotogrammetri : En utvärdering av punktmolnens lägesosäkerhet och visuella kvalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Elias Andersson; [2021]
  Nyckelord :handheld laser scanning; photogrammetry; UAS; point cloud; positional uncertainty; visual quality; handhållen laserskanning; fotogrammetri; UAS; punktmoln; lägesosäkerhet; visuell kvalitet;

  Sammanfattning : I samband med en trafikolycka är det ofta viktigt att återställa platsen till det normala så snabbt som möjligt. Emellanåt måste olycksplatsen dokumenteras för att orsaken till olyckan ska kunna utredas i ett senare skede. Traditionellt har detta arbete utförts genom att fotografera platsen och mäta olika avstånd. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljö som medel för minskadesjukskrivningar och ökad lönsamhetinom byggverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Maria Soltani Strömberg; Siri Englund; [2021]
  Nyckelord :Work environment; construction; sick leave; profitability; costs; work accidents; causes of work accidents; fall accidents; lost control of hand tools; body movement with physical overload; accident statistics.; Arbetsmiljö; byggverksamhet; sjukskrivning; lönsamhet; kostnader; arbetsolyckor; orsaker till arbetsolyckor; arbetsmiljölagen; fallolyckor; förl;

  Sammanfattning : Byggindustrin är idag en av våra mest olycksdrabbade branscher i Sverige sett tillantalet sysselsatta inom branschen. Olycksfrekvensen ligger idag kring 11/1000sysselsatta och år. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av en generisk databas för trafikdata : En analys av olycksbilden kring trafikplatser

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Johan Bexhorn; Ninnie Tägtström; [2021]
  Nyckelord :Database; Interchange; Traffic accident; Accident statistics; QGIS; NVDB; R; Databas; Trafikplats; Trafikolycka; Olycksstatistik; QGIS; NVDB; R;

  Sammanfattning : Vid analyser och undersökningar av trafikrelaterade ämnen måste användaren själv lokalisera relevant och aktuell data. Det finns inte heller några garantier på att all nödvändig information går att kombinera på efterfrågat sätt. LÄS MER

 4. 4. The future of Hästbergadammen - Restoration and re-purposing of an abandoned hydroelectric powerplant

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Nina Allberg; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This thesis work is an academic study investigating how to transform and re-purpose the abandoned hydroelectric powerplant, Hästbergadammen. The powerplant has been abandoned since the dam collapsed in 2010, and the case of rebuilding it has been in the Land and Environment Court since 2016. The thesis proposes a new purpose for the site. LÄS MER

 5. 5. Measuring community resilience in Swedish municipalities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Dalia Khairallah; [2021]
  Nyckelord :Community resilience; BRIC; indicators; LSO; LEH; accident; crisis; preparedness planning; prevention planning; response planning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : All Swedish municipalities have planning tools such as a municipal action plan and a risk- and vulnerability assessment, which are governing documents on how to prepare, prevent and respond to accidents and crisis. However, there are no established methods for measuring community resilience in Sweden. LÄS MER