Sökning: "work capacity evaluation"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden work capacity evaluation.

 1. 1. SKILLNADER I SJÄLVSKATTAD ARBETSFÖRMÅGA HOS UNGA VUXNA MED PSYKISK OHÄLSA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Isabella Davidsson; Emelie Orloff; [2020-05-06]
  Nyckelord :Occupational therapy; survey; work capacity evaluation; explorative analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund Unga vuxna med psykisk ohälsa är en målgrupp som kan vara i behov av behandling och för arbetsterapeuter är det relevant att ta hänsyn till självskattad arbetsförmåga hos varje unik person som en del av den arbetsterapeutiska behandlingen. Det finns ingen tidigare forskning om vilka faktorer som kan medföra skillnader gällande självskattad arbetsförmåga hos unga vuxna med psykisk ohälsa, vilket utgör en kunskapslucka. LÄS MER

 2. 2. An artificial intelligence method for text placement evaluation in maps

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Lai Wei; [2020]
  Nyckelord :Geography; Cartography; Text placement evaluation; Artificial intelligence; GoogLeNet; Geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A map is a combinatorial presentation of map objects and labels providing users with sufficient and useful information. Text placement is the most time-consuming and cumbersome work in a map production process, and many methods have been proposed to automate this process. LÄS MER

 3. 3. Modeling of a stand-alone liquid air energy storage

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Fabian Andersson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this project was to create a model of the stand-alone LAES for use in future work at Siemens Industrial Turbomachinery (SIT). The model was created in IPSEpro with components developed from the software's standard library of power plant components. Required fluid properties were obtained from the Refprop DLL. LÄS MER

 4. 4. Utöka användningsområdet av höghastighetsnätet i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ameen Al-Ani; [2020]
  Nyckelord :Höghastighetsjärnväg; riskanalys; signal; åtgärd; Helsingborg; Växjö; Hässleholm; Värnamo.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige ämnar bygga sina höghastighetsbanor som beräknas vara i drift 2035. Höghastighetsnätet löser kapacitetsproblemet i framtiden, Sveriges miljö-och klimatmål kräver mer järnväg och höghastighetsnätet kan öka tillgängligheten till möjliga arbeten inom 45 min restid (SJ u.å.). LÄS MER

 5. 5. Evaluating the lifting capacity in a mobile crane simulation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Simon Roysson; [2020]
  Nyckelord :Realism; Mobile Crane; Crane; Simulation; Unity; Artificial Neural Network; Function Approximation;

  Sammanfattning : The work environment of a mobile crane is hazardous where accidents can cause serious injuries or death for workers and non-workers. Therefore, the risk for these accidents should be avoided when possible. One way to avoid the potential accidents is to use mobile crane simulations instead, which removes the risk. LÄS MER