Sökning: "work family border theory"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden work family border theory.

 1. 1. “Jag ser ju jobbet resten av dygnet” En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och hantering av hemarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Östberg; Ida Ardané; [2021-05-31]
  Nyckelord :social worker; teleworking; health; work family border theory; coping;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine experiences of social workers regarding working from home, that have arisen due to Covid-19. More specifically their experiences and management of physical, mental and social health. LÄS MER

 2. 2. Hur upplever och hanterar tjänstepersoner hemarbete i "The New Normal"?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Vilma Seth; Josefin Flomén; Ruaa Ahmed Abbas; [2021]
  Nyckelord :Hemarbete; Arbeta hemifrån; Distansarbete; Covid-19; Corona; Gränsteori; Gränshanteringsstrategi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån är på grund av ny teknik ett växande fenomen som blev högaktuellt i och med de statliga rekommendationerna om hemarbete i samband med Covid-19-utbrottet år 2020. Studien syftar till att undersöka hur individer påverkas av att arbeta hemifrån, utifrån gränsteorin om gränshanteringsstrategier och upplevd gränskontroll, samt hur hemarbetet upplevs och vilka strategier som används för att hantera den nya arbetssituationen. LÄS MER

 3. 3. “Arbetet som lärare tar aldrig slut” -En kvalitativ studie om universitetslärares upplevelser av det påtvingadedistansarbetet under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Dahl; Elina Johansson; [2020]
  Nyckelord :Forced teleworking; University Teachers; Command-control -support Model; Work Family Border Theory; Covid-19;

  Sammanfattning : Teleworking is a fastly developing field, but the teacher profession has not been among thosein the forefront. Due to the Coronavirus pandemic several professions, including universityteachers, have been forced into telework in order to decrease infection rates of Covid-19. LÄS MER

 4. 4. "Butiken är mitt andra hem" : En kvalitativ studie om gränslöst arbete ur butikschefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofie Berg; Emelie Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; flexibelt arbete; butikschef; work-life balance; motivation;

  Sammanfattning : Flexibilitet, digitalisering och ett stort eget ansvar på individen, är faktorer som präglar dagens arbetsliv. Den informationsteknologiska utvecklingen har gjort att många arbeten blivit allt mindre beroende av tid och rum. De nya möjligheterna innebär att arbeta utan reglerade villkor för när, var och hur arbetet skall utföras. LÄS MER

 5. 5. We Are Family: Family Business Case Study Analysis

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Calia Dominique Afeltra; [2018]
  Nyckelord :Family Business; Boundary Work; Work Family Border Theory; Role-Conflict; Social Sciences;

  Sammanfattning : This research paper introduces the concept of family/non-family boundary work as a form of boundary work. This study focuses on family member and non-family member employees working in a family-owned business who are involved in top management positions within the company. LÄS MER