Sökning: "work horse"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden work horse.

 1. 1. De utsatta : En kritisk diskursanalys av hur svensk kvällsmedia porträtterar de av polisen utnämnda utsatta områdena

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Oscar Johansson; Barassa Benjamin; [2019]
  Nyckelord :Vulnerable areas; labeling theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Police; Utsatta områden; Stämplingsteori; Kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Polisen;

  Sammanfattning : Med ett kritiskt diskursanalytiskt tillvägagångssätt har denna studien analyserat hur två rikstäckande kvällsmedier, Aftonbladet och Expressen, skriver om begreppet utsatta områden genom sina publiceringar. Studien vill reda ut huruvida begreppet används på ett speciellt sätt. LÄS MER

 2. 2. Hur kan extracellulära matrix proteiner i ledbrosk fungera som biomarkörerer vid osteoartrit hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Daniel Svedare; [2019]
  Nyckelord :häst; osteoartrit; biomarker; ledbrosk; extracellulärt matrix;

  Sammanfattning : Osteoartrit är en inflammatorisk progressiv sjukdom som oftast diagnostiseras i ett alldeles för sent stadie där den gått in i ett icke reversibelt kroniskt tillstånd. Sjukdomen ger upphov till hälta och kronisk smärta både på humansidan och djursidan och skapar stora ekonomiska förluster för samhället och djurägare. LÄS MER

 3. 3. Triageringsrutiner för akut mottagande av kolikhästar på fyra svenska hästkliniker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofia Alström; Mathilda Nygårds; [2019]
  Nyckelord :häst; triagering; triageringssystem; prioritering; kritisk; akut; erfarenhet; vitalparametrar; patientsäkerhet; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Forskningsområdet för triagering är väl studerat inom humanvården och användning av triageringssystem har gett goda resultat på akutmottagningar. Triagering innebär att patienten får en bedömning av sjukdomstillståndet och prioriteras därefter enligt allvarlighetsgrad. LÄS MER

 4. 4. Socialt arbete på fyra ben: En kvalitativ studie över hur djurunderstött socialt arbete kan användas inom verksamhetsområdena LSS samt äldreomsorg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Pernilla Persson; Linnea Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Animal-assisted; social work; functionally impaired; elderly care;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine in which ways animal-assisted work can be used within elderly care and with people that are included in support and service for persons with certain functional impairments (in Sweden called LSS). Through qualitative, semi-structured interviews we wanted to see what kind of experiences the professionals had and if there are any advantages and disadvantages with this type of work. LÄS MER

 5. 5. Rhodococcus equi : profylaktiska åtgärder för att minska prevalensen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Jonna Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Rhodococcus equi; förebyggande åtgärder; hyperimmuniserad plasma;

  Sammanfattning : Infektioner orsakade av Rhodococcus equi kan ge upphov till allvarliga pneumonier hos föl under dess första halvår i livet. Bakterien är en saprofyt som kan använda sig av dött material i jorden för att överleva. LÄS MER