Sökning: "work life conflict"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden work life conflict.

 1. 1. Minskad arbetstid- fördel för familjelivet? : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Daljab Lahdo; [2019]
  Nyckelord :Long working hours; work-family conflicts; reduced working hours; 6-hour working day; effects on family life; Långa arbetstider; arbete-familj konflikter; minskade arbetstider; 6-timmars arbetsdag; effekter på familjelivet;

  Sammanfattning : Stora förändringar har skett på arbetsplatser under de senaste 40 åren.  Arbetsgivare ställer allt högre krav på sina arbetare att täcka upp längre och mer av arbetstiden det vill säga olika delar av dagen, veckan och året. LÄS MER

 2. 2. Rovdjurskonflikt : boskapsförluster orsakade av lejon

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mathilda Petersson; [2019]
  Nyckelord :lejon; viltkonflikt; predation; boskap; samexistens;

  Sammanfattning : Det pågår idag en konflikt i Afrika med lejon och pastoralister inblandade. Konflikten verkar öka i takt med att människor med boskap blir fler och lejonens habitat och bytesdjur minskar. Detta litteraturarbete syftar till att utreda de konsekvenser som följer förluster av boskap, både för djurhållaren och för lejonpopulationen. LÄS MER

 3. 3. 3 Places & 2 Stages: How to Understand the Causes of and Minimize Inter-Role Conflict Through a Systematized Method of Role Categorization.

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Adam Westergård; [2019]
  Nyckelord :inter-role conflict; work-life balance; third place; role theory;

  Sammanfattning : The overall purpose of this paper is to examine the causes of inter-role conflict in order to be able to offer suggestions on how it can be mitigated and or prevented. This was done by analysing the existing body of literature concerned with role theory and work-life balance, and combine the insights drawn from these fields with the theory of the three places in order to create an overarching framework that can be used to study inter-role conflict in a more holistic way than is currently being covered by traditional work-life-balance literature. LÄS MER

 4. 4. ” … Nu orkar man köra på!” : Socialsekreterares reflektioner kring arbetstidsförkortning inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Elin Kanth; Petra Wicksell; [2019]
  Nyckelord :worktime reduction; social services; social workers; working climate; stress; client work; arbetstidsförkortning; socialtjänst; socialsekreterare; arbetsklimat; stress; klientarbete;

  Sammanfattning : Arbetstidsförkortning har på senare år provats inom socialtjänsten i ett flertal kommuner i syfte att motverka hög personalomsättning och stress. Uppsatsens syfte var att undersöka hur socialsekreterare reflekterar kring betydelsen av arbetstidsförkortning för deras upplevelse av arbetsmiljö och kvaliteten i klientarbetet. LÄS MER

 5. 5. Sliding into a Gendered Division of Labour

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Selina Furgler; [2019]
  Nyckelord :division of labour; gender equality; family policy; couples’ decision-making; gendered master status; transition to parenthood; part-time work; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Switzerland the one-and-a-half-earner model where the father is the primary wage-earner working full-time and the woman is the secondary wage-earner working part-time while taking over the majority of care and housework responsibilities is predominant. This is discussed criti-cally as the normative and institutional context incentivises parents to adopt a division of labour that disadvantages women in terms of economic vulnerability and social recognition. LÄS MER