Sökning: "work life conflict"

Visar resultat 6 - 10 av 135 uppsatser innehållade orden work life conflict.

 1. 6. Sliding into a Gendered Division of Labour

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Selina Furgler; [2019]
  Nyckelord :division of labour; gender equality; family policy; couples’ decision-making; gendered master status; transition to parenthood; part-time work; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Switzerland the one-and-a-half-earner model where the father is the primary wage-earner working full-time and the woman is the secondary wage-earner working part-time while taking over the majority of care and housework responsibilities is predominant. This is discussed criti-cally as the normative and institutional context incentivises parents to adopt a division of labour that disadvantages women in terms of economic vulnerability and social recognition. LÄS MER

 2. 7. “Jag hinner aldrig igenom min 'to do'-lista” : En dagboksstudie om hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Cecilia Bergqvist; Larglinda Sopaj; [2019]
  Nyckelord :flextime; flexible work; overtime; work-life conflict; boundaryless work; time; time management; flextid; flexibelt arbete; övertid; work-life conflict; gränslöst arbete; time; time management;

  Sammanfattning : Titel: “Jag hinner aldrig igenom min ‘to do’-lista” Undertitel: En dagboksstudie om hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid Författare: Cecilia Bergqvist och Larglinda Sopaj Handledare: Jean-Charles Languilaire Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi, vårterminen 2019 (15 hp) Nyckelord: flextid, flexibelt arbete, övertid, work-life conflict, gränslöst arbete, time, time management Forskningsfråga: Hur använder heltidsanställda med flexibelt arbete sin tid? Syfte: Att beskriva hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid. Metod: Studien bygger på ett praktiskt problem med begränsad tidigare forskning om ämnet. LÄS MER

 3. 8. The Swedish Prison and Probation Service assistance of prison development : Focus on Somalia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lina Petersson; [2019]
  Nyckelord :Swedish prison and probation service; SPPS; prison development; seconded personnel; aid; Somalia; institutional development; peacekeeping;

  Sammanfattning : Despite the Swedish Prison and Probation Service (SPPS) are a pioneer on the global arena regarding the area of corrections, generally little is known of what they do in Sweden as well as internationally. This study will explore the SPPS implementation of prison development in Somalia, which will be done through interviews with seconded personnel and others within the Swedish government that have connections to the prison development in Somalia. LÄS MER

 4. 9. Gnuer kontra tamboskap : konflikten mellan gnuer och traditionell hållning av tamboskap i östra Afrika

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Amelia Åkesson; [2019]
  Nyckelord :gnu; pastoralism; boskap; samexistens; konkurrens; elakartad katarralfeber;

  Sammanfattning : Samexistens mellan vilda och tama djur fungerar inte alltid smärtfritt. Pastoralister, vars djurhållning bygger på att gå med djuren dit bete finns, så kallad frigående betesdrift, påverkas i stor grad av det vilda djurlivet. Ett stort problem för pastoralister i vissa områden i Afrika är gnuer. LÄS MER

 5. 10. Arbetstagares hantering av genomträngligheten och rollkonflikten mellan arbetsliv och privatliv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Dominique Mörn; Linnea Bolmstedt; [2019]
  Nyckelord :permeabilitet; asymmetrisk permeabilitet; boundary management; work-life conflict; work-family conflict; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte var att undersöka upplevelserna och hanteringen av gränsen och genomträngligheten mellan arbetslivet och privatlivet hos arbetstagare som arbetar under förtroendetid. Åtta kvalitativa intervjuer genomfördes där deltagarna beskrev sina upplevelser kring fenomenen permeabilitet (genomtränglighet) och work-life conflict (rollkonflikten mellan arbetsliv och privatliv) samt hur dessa fenomen hanterades (boundary management) i situationer då arbetslivet trängde in på privatlivet och vice versa. LÄS MER