Sökning: "work motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 3164 uppsatser innehållade orden work motivation.

 1. 1. Computer self-efficacy och dess effekt på stress och arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jesper Liljegren; [2023-04-27]
  Nyckelord :computer self-efficacy; CSE; stress; arbetsmotivation; könsskillnader;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien var att undersöka om computer self-efficacy (CSE) relaterar till stress och arbetsmotivation. Ett sekundärt syfte var att undersöka om det finns eventuella könsskillnader i relation till huvudsyftet. I studien deltog 79 personer (46 kvinnor och 33 män) som antingen arbetade eller studerade på eftergymnasial nivå. LÄS MER

 2. 2. OpenCourse: Gamification in Computer Science Education

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Gustaf Bodin; Elias Ekroth; Tobias Engblom; Filip Linde; Anwarr Shiervani; [2023-03-03]
  Nyckelord :Gamification; Education; Heuristic Evaluation; Desktop Application Development; Spelifiering; Utbildning; Heuristisk Utvärdering; Datorapplikationsutveckling;

  Sammanfattning : Academic degrees in computer science suffer from the highest dropout rates among universities. As a result, there is a lack of technical professionals, which could threaten the digital infrastructure. LÄS MER

 3. 3. "Var är dom?" : En intervjustudie om lärarnas syn på frånvaro i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Wetterstrand; [2023]
  Nyckelord :Absence; Motivational work; Motvating factors; Physical Education; Physical Education Teacher; Vocational programs; Frånvaro; Idrott och hälsa; Idrottslärare; Motivationsarbete; Motivationsfaktorer; Yrkesprogram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att försöka få en djupare förståelse för hur frånvaron ser ut i ämnet idrott och hälsa inom yrkesförberedande program och även hur idrottslärarna arbetar med motivationsarbete. Efter egna observationer under min VFU-period så såg jag en tydlig skillnad i frånvaro mellan dem olika programtyperna vilket blev än mer tydligt efter tillgång till en frånvarolista. LÄS MER

 4. 4. Laborationers inverkan på fysikundervisning i grundskolans senare år : En kvalitativ studie av laborationer ur ett lärarperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Reem Alkhatib; [2023]
  Nyckelord :Fysiklaborationer; högstadiet; fysik; förståelse; intresse; praktiskt arbete;

  Sammanfattning : The impact of laboratory work on physics teaching in primary school in later years.A qualitative study of laboratories from a teacher's perspective. LÄS MER

 5. 5. Gamification of Work Tasks: Effects of Mixed and Individual Game Design Elements on Motivation and Performance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marcel Borgsen; [2023]
  Nyckelord :Gamification; Game Design Elements; Motivation; Self-Determination; Performance; Social Sciences;

  Sammanfattning : Gamification uses elements of game-designing on mundane tasks to enhance motivation and performance. This study aimed to investigate the effects of gamification on performance, intrinsic motivation and amotivation while doing work tasks. LÄS MER