Sökning: "work performance"

Visar resultat 1 - 5 av 5631 uppsatser innehållade orden work performance.

 1. 1. Black-Litterman Model for Portfolio Performance Enhancement - An Out-Of-Sample Evaluation of the Black-Litterman Model on a U.S. Stock-Dominated Portfolio

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Christoffer Hellekant; Rasmus Olofsson; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, the Black-Litterman model is evaluated out-of-sample and compared to mean-variance and naïve allocation. Two references are implemented in the Black-Litterman framework, the minimum-variance and naive portfolios. The study complements previ-ous work by considering a stock-dominated portfolio, where all assets are from the U.S. LÄS MER

 2. 2. STÖDPEDAGOGENS YRKESUPPDRAG Villkor och förutsättningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristina Bryneson; [2022-01-31]
  Nyckelord :stödpedagog; LSS; daglig verksamhet; analytisk dualism; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; etik inom omsorgen; support educator; daily activities; analytic dualism; neuropsychiatric disabilities; ethics in care;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur yrkesverksamma stödpedagoger uppfattar yrkesuppdragets förutsättningar i arbetet med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inom daglig verksamhet och boende med särskilt service. Teori: Med stöd av den analytiska dualismen och etik inom omsorgen formas en bild av relationen mellan samhälle och individ i förhållande till tid. LÄS MER

 3. 3. Remote Work Feedback : A study on how new graduates may get affected

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Oscar Dahlkild; [2022]
  Nyckelord :new graduates; feedback; remote work; well-being; manager;

  Sammanfattning : Background: Since the outbreak of the covid-19 pandemic, more and more companies have implemented new work models, which include remote work, for better and worse. As new graduates expect to be greeted by a manager and friendly colleagues when entering the labor market, they may now instead end up with their work at home. LÄS MER

 4. 4. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Sammanfattning : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. LÄS MER

 5. 5. Dynamic Mixed Reality AssemblyGuidance Using Optical Recognition Methods

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Harpa Hlíf Guðjónsdóttir; Gestur Andrei Ólafsson; [2022]
  Nyckelord :Manufacturing; Mixed Reality; Augmented Reality; Assembly Guidance; Object Recognition; HoloLens 2; Vuforia Engine; Unity; Mixed Reality Toolkit; Tillverkning; Blandad Verklighet; Förstärkt Verklighet; Monteringsvägledning; Objektigenkänning; HoloLens 2; Unity; Vuforia Engine; Mixed Reality Toolkit;

  Sammanfattning : Mixed Reality (MR) is an emerging paradigm in industry. While MR equipment and software have taken great technological strides in past years, standardized methods and workflows for developing MR systems for industry have not been widely adopted for many tasks. This thesis proposes a dynamic MR system for an assembly process. LÄS MER