Sökning: "work rotation"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade orden work rotation.

 1. 1. HRBP-rollen och samspelet inom HR-funktionen - En fallstudie i en shared service-organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Johanna Bengtsson; Emmy Friske; [2019-09-13]
  Nyckelord :Shared service organization; HRBP; service center; center of expertise;

  Sammanfattning : Shared service organizations have become a commonly used model in how to organize the HRfunction in large organizations. The HR function is here divided in three parts: HR businesspartners, service centre and centre of expertise. Implementing a shared service model andadapting it to the conditions of a specific organization has shown to be complex. LÄS MER

 2. 2. Momentinspänning av konsolbalkar i limträ och korslimmat trä : En jämförelse mellan två semistyva förband

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Daniel Oregren; Mårten Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Momentinspänning; korslimmat; limträ; semistyv; förband; träförband; balkong;

  Sammanfattning : En vital del att ta hänsyn till i lastbärande stommar i trä är knutpunkterna där olika typer av förband sammanfogar två eller flera träelement. Dessa knutpunkter tenderar att vara svagare än de träelement som sammanfogas, vilket innebär att stor vikt behöver läggas på utformning av dessa knutpunkter. LÄS MER

 3. 3. Automatic Whiteboard Eraser : A systematic and automated process

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :David Danelia; Nanitza Gonzalez Allendes; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Magnet; Whiteboard; Continuous rotation servo motor; IR Sensor; Gyroscope.; Mekatronik; Magnet; Whiteboard; Kontinuerlig rotationsservomotor; IR Sensor; Gyroskop.;

  Sammanfattning : The whiteboard is a tool being used in several different facilities around the world. However, erasing the ink off the board can be unnecessarily time consuming and distracting. The purpose of the project was therefore to create a demonstrator to automate the process with a few restrictions. LÄS MER

 4. 4. Ground Based Attitude Determination Using a SWIR Star Tracker

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Karl Gudmundson; [2019]
  Nyckelord :Star Tracking; Celestial Navigation; Navigation Systems; Attitude; Orientation; SWIR; MEKF;

  Sammanfattning : This work investigates the possibility of obtaining attitude estimates by capturing images of stars using a SWIR camera. Today, many autonomous systems rely on the measurements from a GPS to obtain accurate position and attitude estimates. LÄS MER

 5. 5. Classifying the rotation of bacteria using neural networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Lucas Hedström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bacteria can quickly spread throughout the human body, making certain diseases hard or impossible to cure. In order to understand how the bacteria can initiate and develop into an infection, microfluidic chambers in a lab environment are used as a template of how bacteria reacts to different types of flows. LÄS MER