Sökning: "work rotation"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden work rotation.

 1. 1. Development and Implementation of a Mass Balancing System for CubeSat Attitude Hardware-in-the-Loop Simulations

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Guillermo Ledo López; [2019]
  Nyckelord :hil; hardware in the loop; simulation; satellite; simulator; platform; simulink; matlab; least squares; aocs; testing; attitude; dynamics; control;

  Sammanfattning : Spacecraft simulator platforms can simulate the microgravity environment of space on Earth, for the purposes of testing the Attitude and Orbit Control Subsystem of satellites. In order to do this, the satellite is mounted on a bench and the combined center of mass of this assembly is controlled by a series of moving masses. LÄS MER

 2. 2. Automated Key Rotations In a Continuous Deployment Pipeline

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jim Rylander; Jacob Moberg; [2018]
  Nyckelord :Security; Continuous Deployment; Key rotation; Key management;

  Sammanfattning : Background. To the best of our knowledge, there is no related work that brings up key management in Continuous Deployment. Most of the previous research within the area handles challenges and how to apply to continuous methods. Objectives. LÄS MER

 3. 3. Interactive out-of-core rendering and filtering of one billion stars measured by the ESA Gaia mission

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Adam Alsegård; [2018]
  Nyckelord :out-of-core rendering; large-scale visualization; hierarchical octree; GPU streaming; realtime filtering.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to visualize the 1.7 billion stars released by the European Space Agency, as the second data release (DR2) of their Gaia mission, in the open source software OpenSpace with interactive framerates and also to be able to filter the data in real-time. LÄS MER

 4. 4. Lasersvetsning : En genomförbarhetsstudie av stora rotationssymmetriska komponenter med varierande materialsorter

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Johan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A big problem with welding is that it is hard to predict how a high heat canaffect different materials. The effects that can appear is shape changes in thematerial and brittle structures. The brittle structures will affect the strengthof the material and if the shape changes are big, the fatigue strength of thecomponents will be limited. LÄS MER

 5. 5. Ergonomisk kartläggning av internt logistikflöde - Med förbättringsförslag : En fallstudie genomförd på ett företag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Natalie Agerskans; [2018]
  Nyckelord :Strain ergonomics; RAMP; Picking station; Work environment; Internal logistics; Material handling; Belastningsergonomi; RAMP; Omplockningsstation; Arbetsmiljö; Intern logistik; Materialhantering;

  Sammanfattning : Syftet: Syftet med denna studie är att kartlägga belastningsergonomiska risker i ett framtida internt logistikflöde, samt att ge förslag på hur dessa risker kan undvikas genom tillämpning av LEAN metodik och en ny logistiklösning. Följande frågeställningar har ställts för att identifiera orsaker till problem och förbättringsmöjligheter: 1)    Vilka arbetsmoment i det studerade logistikflödet leder till ergonomiska risker? 2)    Hur kan fallstudieföretaget införa LEAN metodik för att uppnå bättre ergonomi vid materialhantering? 3)    Hur kan en ny generell och mer ergonomisk logistiklösning för materialhantering se ut på fallstudieföretaget? Metod: Studien har genomförts baserat på en fallstudie på ett industriföretag. LÄS MER