Sökning: "work rotation"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden work rotation.

 1. 1. Komplikationer vid kastration av hanhund och veterinärstudenters självförtroende inför genomförande av operationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefine Prabert; [2020]
  Nyckelord :hund; hanhund; kastration; veterinärstudent; självsäkerhet; självförtroende;

  Sammanfattning : Normalkastration av hanhund är en av de vanligaste operationerna som utförs inom smådjurskirurgi. Veterinärstudenterna vid Sveriges lantbruksuniversitet började under hösten 2018 regelbundet kastrera hanhundar i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Kalibreringsstation : Kalibrering av pallgafflar

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Mattias Johansson; Ander Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Sensor; Robot; PLC; Mätteknik;

  Sammanfattning : The work is about designing a calibration station as an integral component of a company's existing product. The product is a robotic cell that automates the production of pallets. LÄS MER

 3. 3. Att rotera mellan mödrahälsovård och förlossningsvård : En intervjustudie med barnmorskor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Maja Hällbom; Anne-Sofie Lind; [2020]
  Nyckelord :Continuity of care; Interview study; Midwife; Rotation between workplaces; Barnmorska; Intervjustudie; Kontinuitet i vården; Rotation mellan arbetsplatser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskor upplever att rotationsarbete och kontinuitet i arbetet leder till en god vård, bredare kunskap samt att det uppskattas av patienter. Barnmorskorna känner sig mer välmående i sin arbetssituation. Det leder även till en dubbel kompetens hos barnmorskorna. LÄS MER

 4. 4. Momentinspänning av konsolbalkar i limträ och korslimmat trä : En jämförelse mellan två semistyva förband

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Daniel Oregren; Mårten Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Momentinspänning; korslimmat; limträ; semistyv; förband; träförband; balkong;

  Sammanfattning : En vital del att ta hänsyn till i lastbärande stommar i trä är knutpunkterna där olika typer av förband sammanfogar två eller flera träelement. Dessa knutpunkter tenderar att vara svagare än de träelement som sammanfogas, vilket innebär att stor vikt behöver läggas på utformning av dessa knutpunkter. LÄS MER

 5. 5. Automatic Whiteboard Eraser : A systematic and automated process

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :David Danelia; Nanitza Gonzalez Allendes; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Magnet; Whiteboard; Continuous rotation servo motor; IR Sensor; Gyroscope.; Mekatronik; Magnet; Whiteboard; Kontinuerlig rotationsservomotor; IR Sensor; Gyroskop.;

  Sammanfattning : The whiteboard is a tool being used in several different facilities around the world. However, erasing the ink off the board can be unnecessarily time consuming and distracting. The purpose of the project was therefore to create a demonstrator to automate the process with a few restrictions. LÄS MER