Sökning: "work rotation"

Visar resultat 21 - 25 av 173 uppsatser innehållade orden work rotation.

 1. 21. Deep Learning Algorithms for Cardiac Image Classification and Landmark Detection

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Anton Holm; [2018]
  Nyckelord :Deep Learning; Machine Learning; Medical Image analysis; Image analysis; Deep Neural Networks; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : With the increase in computational power, deep learning algorithms have become an active field of research over the last 7 years. These data-driven machine learning algorithms have produced good results in many applications, image analysis being one of them. LÄS MER

 2. 22. Rotationssystem till väggfixtur

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anton Gille; Jesper Jansson; [2018]
  Nyckelord :Husmuttern AB; Konstruktion; Rotationssystem;

  Sammanfattning : This bachelor thesis deals with the development process for a design proposal on a rotation system. The work was performed on behalf of Husmuttern AB, whom needs a rotation system to rotate wall fixtures in the company´s future modular house factories. LÄS MER

 3. 23. Surface guided radiotherapy for high precision treatments of brain metastases

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Elise Konradsson; [2018]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Purpose/Background High accuracy treatment techniques such as stereotactic radiotherapy (SRT) requires precise patient positioning prior to and during treatment. The Catalyst™ is an optical surface scanning (OSS) system that has been utilized for patient positioning and real time monitoring during radiotherapy. LÄS MER

 4. 24. Validation of a Smart shirt for tracking work postures of the trunk

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Dennis Borgström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Background Ergonomists are interested in measuring the work postures and movements workers perform during their workday. The most common evaluation method to date, is observational studies, where the ergonomist visits the workplace and performs an evaluation. LÄS MER

 5. 25. Funktionell Verkstadslayout vid Aspervall Instrument AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Masood Osama Bin; [2018]
  Nyckelord :Verkstadslayout; Funktionell verkstad; Interna transporter; Onödiga rörelser; Verktygshantering; Jobbrotation; Kompetensöverföring; Slöserier; Lean;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett projekt som startats och utförts på Aspervall instrument AB. Projektet är en del i kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, MSGC17, vid Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. LÄS MER