Sökning: "work rotation"

Visar resultat 6 - 10 av 184 uppsatser innehållade orden work rotation.

 1. 6. Arbetsrotationens påverkan i praktiken : En studie om upplevelsen av arbetsrotation på en arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Henrik Håkansson; Peter Lundberg Müller-Hansen; [2019]
  Nyckelord :Work rotation; motivation; learning; flexibility; work environment; Arbetsrotation; Flexibilitet; Motivation; Lärande; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av arbetsrotation ur ett medarbetarperspektivrespektive ett ledningsperspektiv och sedan göra en jämförelse mellan dessa. Undersökningenhar skett på ett lager som använder sig av arbetsrotation dagligen.Teorin grundas i tre olika modeller. LÄS MER

 2. 7. Shaft stability analysis of the RBR S5 : Stabilitetsanalys av axel tillhörande RBR S5

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Lindgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis work completed for Spinchem intend to calculate and simulate the deflectionof a rotating shaft belonging to the rotating bed reactor S5, RBR S5. The shaft is the part thattransfers the torsion to the RBR S5 and is the part that will behave as a spring due to the rotationalvelocity. LÄS MER

 3. 8. Influence of microstructure on surface characteristics in cold-deformed stainless steel tubes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Materialteknik

  Författare :Fredrik Ottenklev; [2019]
  Nyckelord :Cold deformation; surface roughness; strain; microstructure; austenitic stainless steel; grain rotation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cold deformation of metals is known to induce roughness on their free surface. In some of the processing equipment of Tetra Pak processing systems, tubes of austenitic stainless steel 316L are used. During the production of this processing equipment, such tubes are occasionally cold-deformed. LÄS MER

 4. 9. Development and Implementation of a Mass Balancing System for CubeSat Attitude Hardware-in-the-Loop Simulations

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Guillermo Ledo López; [2019]
  Nyckelord :hil; hardware in the loop; simulation; satellite; simulator; platform; simulink; matlab; least squares; aocs; testing; attitude; dynamics; control;

  Sammanfattning : Spacecraft simulator platforms can simulate the microgravity environment of space on Earth, for the purposes of testing the Attitude and Orbit Control Subsystem of satellites. In order to do this, the satellite is mounted on a bench and the combined center of mass of this assembly is controlled by a series of moving masses. LÄS MER

 5. 10. Konstruktion av lyftverktyg : Lyftverktyg till L-stöd för enklare hantering

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emil Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The company Falcken Forshaga are manufacturing lifting tools for the steel, paper and concrete industry. The company wants a lifting tool for L-supports which they want to be able to sell to the concrete industry. LÄS MER