Sökning: "work sampling"

Visar resultat 1 - 5 av 429 uppsatser innehållade orden work sampling.

 1. 1. Becoming Agile - The Application of Agile Project Methods in the Management Consulting Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amanda Norstedt; Hilda Karlsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :Agile; Agile Project Methods; Agile Project Management; Project Management; Application; Management Consulting Industry;

  Sammanfattning : Background & Purpose: With continuous changes occurring in the business environment new project methods have emerged to accommodate the new needs. This has resulted in that the traditional ways to manage projects have become rigid which has given rise to the new concept of agile. LÄS MER

 2. 2. Method development for the analysis of PFAS and neutral precursors in active and passive air samplers

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Pascal Camoiras González; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS) are a chemical class of global concern because of their persistence, toxicity and widespread presence in the environment. This work aimed to develop a robust and reliable method to analyse perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), perfluorooctanoic acid (PFOA) and perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), as well as the neutral volatile PFOS precursors, namely perfluorooctane sulfonamides and perfluorooctane sulfonamidoethanols (FOSAs/FOSEs). LÄS MER

 3. 3. "...den känslan hängde med jättemånga år"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nina Karic; Lisa Hansson; [2019]
  Nyckelord :compassion fatigue; copingstrategier; handledning; påverkan; socialt stöd;

  Sammanfattning : Arbetet som socionom innebär att gång på gång exponeras för andra människor starka känslor och kan i förlängningen leda till att den yrkesverksamma blir känslomässigt dränerad. Denna studie syftar till att undersöka hur socionomer, verksamma klientnära och behandlande, inom barn och familj, upplever att de påverkas av att arbeta med tunga ärenden. LÄS MER

 4. 4. The influence of marketing mix, on the student’s choice of University – Two State Universities in Sweden.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Martin Sone E Kwang; [2019]
  Nyckelord :Marketing mix; Choice; Programme; Place People; Promotional mix; and Physical Evidence;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study is to determine if the traditional services marketing mix influence the students, when selecting a university. Methodology: The work adopts a case study approach using qualitative method in the collection of data via the use of structural interviews. LÄS MER

 5. 5. Tracking Microplastics from Artificial Football Fields to Stormwater Systems

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Ran Li; [2019]
  Nyckelord :microplastics; artificial turfs; stormwater; runoff; rainfall; Sweden;

  Sammanfattning : Microplastic pollution as a global environment problem in marine systems has substantially raised public concern in recent years. In 2016, the Swedish Environmental Protection Agency performed a study about potential sources and pathways of microplastics spreading to the marine environment. LÄS MER