Sökning: "work zone"

Visar resultat 1 - 5 av 461 uppsatser innehållade orden work zone.

 1. 1. Undersökning av induktionshärdning för automatiserad processtyrning

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Morgan Sten; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport granskar hur härdzonen hos vevaxlar påverkas av ändrade processparametrar i induktionshärdningsprocessen. Uppvärmningsdelen av härdningsprocessen har studerats med en infraröd värmekamera för att se hur temperaturkurvorna varierar när processparametrar ändras. LÄS MER

 2. 2. Ålands demilitarisering och säkerheten i Östersjön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Dahlström; [2022]
  Nyckelord :Åland; demilitarisering; Sverige; Finland; Ryssland; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Åland's status as a demilitarized and neutralized zone has achieved customary status and is defended by all parties involved. The Åland solution was historically a way of disarming the risks of a militarized and fortified Åland in a way that all parties could accept. LÄS MER

 3. 3. Alla elevers rätt att äga ett språk : En intervjustudie med lärare om AKK-metoder inom grundsärskola med inriktning ämnesområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Cecilia Nyblom; [2022]
  Nyckelord :Alternative and Augmentative Communication AAC ; Intellectual Disability; Preverbal; Special education teachers; Horizontal and Vertical Relationship; Alternativ Kompletterande Kommunikation AKK ; intellektuell funktionsnedsättning; preverbal; speciallärare; horisontella och vertikala relationer;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to find out teachers' perception of the phenomenon of alternative and complementary communication (AAC) and how AAC enables pupils to develop their communicative and linguistic abilities. The study has a qualitative approach and it is based on a phenomenographic research approach and a socio-cultural perspective. LÄS MER

 4. 4. "När vi fick bygga ett vattentorn själva, förstod jag hur det fungerade" : Elevers förståelse för tekniska system stärks genom praktiskt arbete i grupp.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Linnea Håkansson; Kristin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :The subject of technology; technical systems; water tower; oral interaction; zone of proximal development ZPD .; Tekniska system; praktiskt arbete; vattentorn; muntlig interaktion; proximal utveckling.;

  Sammanfattning : According to The Swedish Schools Inspectorate’s (2014) quality review, technology subject is all too often characterized by practical work that does not illustrate the theory. In this study, the theory is used to describe the practical work in technology teaching. LÄS MER

 5. 5. Särskild begåvning i ämnet samhällskunskap : En kvalitativ studie om samhällskunskapslärares uppfattningar om särskilt begåvade elever i ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Albin Fahgén; [2022]
  Nyckelord :civics; teachers; perceptions; gifted pupils; giftedness; samhällskunskap; lärare; uppfattningar; särskild begåvning; särbegåvning;

  Sammanfattning : I takt med att intresset för hög prestation ökat såväl nationellt som internationellt har även intresset för olika elevgruppers och elevtypers olika behov och förutsättningar ökat. En elevtyp som emellertid lyfts fram som outforskad, inte minst i en nationell kontext, är de elever som är särskilt begåvade eller särbegåvade. LÄS MER