Sökning: "work-family conflicts"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden work-family conflicts.

 1. 1. Minskad arbetstid- fördel för familjelivet? : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Daljab Lahdo; [2019]
  Nyckelord :Long working hours; work-family conflicts; reduced working hours; 6-hour working day; effects on family life; Långa arbetstider; arbete-familj konflikter; minskade arbetstider; 6-timmars arbetsdag; effekter på familjelivet;

  Sammanfattning : Stora förändringar har skett på arbetsplatser under de senaste 40 åren.  Arbetsgivare ställer allt högre krav på sina arbetare att täcka upp längre och mer av arbetstiden det vill säga olika delar av dagen, veckan och året. LÄS MER

 2. 2. Konsulters upplevelse av Work-life balance : Och hur de anser att HR främjar denna upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Pettersson; Malin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Work-life balance; Ulrich och Brockbank 2005 HR-roller; Zedeck och Mosier 1990 förhållande mellan arbete och icke-arbete; Greenhaus och Beutell 1985 Work-family conflicts; Konsulter.;

  Sammanfattning : Title: Consultants experience of Work-life balance Subtitle: And how they feel that HR promotes this experience Authors: Malin Andersson and Matilda Pettersson Advisor: Jean-Charles Languilaire Level: Bachelor thesis in Business administration, 15 credits, Spring 2019 Key words: Work-life balance, Ulrich and Brockbank (2005) HR-roles, Zedeck and Mosier (1990) relationship between work and non-work, Greenhaus och Beutell (1985) Work-family conflicts, Consultants. Purpose: To describe the consultant’s experience of Work-life balance and how they feel that HR promotes this. LÄS MER

 3. 3. Is there a need to stabilize Flexible Working Arrangements? A qualitative case study within the Swedish public sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Karin Andreasson; Sara Hansson; [2018-07-03]
  Nyckelord :Flexible Working Arrangements; Boundary Theory; Technology; wedish Public Sector;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. Dynamiken i skiftarbetande sjuksköterskors aktivitetsmönster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Amanda Rask; Håkan Wågvi; [2018]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; Aktivitetsmönster; Arbetsterapi; Den mänskliga aktivitetens dynamik; Mänsklig aktivitet; Sjuksköterskor; Skiftarbete; Sömn; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skiftarbete inverkar negativt på individens hälsa. Sömnbesvär och begränsade möjligheter till aktiviteter är vanliga konsekvenser, men även aktivitetsmönster och aktivitetsbalans kan påverkas. Skiftarbetande sjuksköterskor riskerar sömnbesvär och en förändrad dynamik i sitt aktivitetsmönster. LÄS MER

 5. 5. Ska vi göra slut? : En studie om konflikten mellan arbetsliv och familjeliv inom officersyrket

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anders Södermyr; Pehr Sturesson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: The Swedish Armed Forces is considered an attractive employer, yet chooseofficers to leave their employment. The Swedish Armed Forces is an employer that has uniqueemployment conditions, including an obligation to serve in international conflicts, which meansperiodically long absence from the family. LÄS MER