Sökning: "work-life balance"

Visar resultat 1 - 5 av 490 uppsatser innehållade orden work-life balance.

 1. 1. HUR REPRESENTERAS NORMERNA AV FADERSROLLEN I EU-LÄNDERS PROPOSITIONER?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Stafstedt; [2023-02-17]
  Nyckelord :WPR; Sverige; Irland; Balansdirektiv; Norm; Fadersroll; pappa;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how the norms related to the father´s role in parental leave has been formulated in the Swedish and Irish policy proposals on the implementation of the EU directive on work-life balance. The aim is to understand what similarities and differences can be found in the policy proposals, as family policies vary across Member States. LÄS MER

 2. 2. Som att vara ständigt ny på jobbet - En studie om gränslöst arbete och balans mellan arbete och privatliv för managementkonsulter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sara Georén; [2023-02-09]
  Nyckelord :Balans; familj; gränser; gränslöst arbete; konsult; managementkonsult; psykiska krav; mentala föreställningar; normer; ny på jobbet; work-life balance;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur gränser och balans mellan arbete och privatliv ser ut för managementkonsulter som har barn under 18 år. Teori: Teoretiska ramverk som använts är Work-life balance och Gränslöst arbete. LÄS MER

 3. 3. Work-life balance i advokatbyråvärlden : En kvalitativ studie om hur delägare arbetar med balansfrågor

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Martina Dackander; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Workplace Health Promotion: Managing Control and Support Expectations : A qualitative research study on how managers balance conflicting goals of supporting and controlling employees when implementing Workplace Health Promotion

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Nilsson; Kevin Coleman; Sara Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Management; Employee Health; Workplace Health Promotion; Support; Control; Work-Life Boundary;

  Sammanfattning : This study investigated how managers balance the contrasting expectations of support and control when practicing Workplace Health Promotion (WHP). This was analyzed by conducting a qualitative interview study based on 11 managers from 5 different companies. LÄS MER

 5. 5. Obekväma arbetstider och dess påverkan på industriarbetares välmående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Marina Hultén; Tova Zanton; [2023]
  Nyckelord :Nattarbete; skiftarbete; obekväma arbetstider; välmående; återhämtning; sömn; work-life balance; lärande; fenomenologi.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur medarbetare upplever att deras obekväma arbetstider påverkar deras välmående i utifrån tre invarianta teman; återhämtning, work-life balance samt lärande. Uppsatsen präglas av ett medarbetarperspektiv på ett stort industriföretag där fyra medarbetare har intervjuats. LÄS MER