Sökning: "work-life balance"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade orden work-life balance.

 1. 1. Balansen mellan symbolpolitiska och instrumentella motiv : En fallstudie om symbolpolitiska och instrumentellt, rationella motiv bakom EU-direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lovisa Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To increase better work-life balance for parents and carers in Europe, an initiative for a directive on the issue was presented by the European Commission in April 2017. The European Commission stated that the aims of the directive was to improve work-life balance for parents and carers in Europe with legislative and non-legislative measures. LÄS MER

 2. 2. Den dramaturgiska jongleringen : En kvalitativ studie om balansen mellan privatliv och arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jesper Senke; Henrik Barkhem; [2021]
  Nyckelord :Tekecommuting; roles; work-life balance; parents; Goffman; Habermas; conflict; Covid-19; pandemic; flexibility; Roll; distansarbete; covid-19; privatlivet; arbetsliv; pandemi; Goffman; Habermas; balans; rollkonflikt; flexibilitet;

  Sammanfattning : During 2020 we have endured a long-lasting pandemic which has made an impact on daily life. The worklife could perhaps be the most affected area since a large portion of people have been forced to work from home. LÄS MER

 3. 3. Balansen mellan arbete och fritid när arbetet flyttar hem : En kvantitativ enkätstudie om självupplevd work-life balance för de som nu arbetar hemifrån under covid-19 utifrån ett genusperspektiv

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Emelie Berglund; [2021]
  Nyckelord :kvantitativ; balans mellan arbete och privatliv; konflikt; berikning; könsskillnader;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om en skillnad existerar mellan kvinnor och män avseende balansen mellan arbete och fritid samt fritid och arbete för de som arbetar hemifrån på grund av covid-19. Detta i avseende både konflikt samt berikning. Denna studie undersöktes kvantitativt samt deduktivt. LÄS MER

 4. 4. Motivation in the Remote Workplace : Understanding the Threats and Opportunities to Motivation During Enforced Remote Work

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Alexander Dryselius; Joel Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Motivation; Self-Determination theory; Teleworking; Remote working; Self-leadership; Work-Life balance;

  Sammanfattning : In the wake of the Covid-19 pandemic, organizations across the world have been forced to move operations into the homes of its employees. This shift has dramatically changed the individual workplace contexts that employees are subject to, raising questions about which effects this will have on employee motivation. LÄS MER

 5. 5. Arbetarklassföräldrars tredje skift - En studie om projektledning och rättvis fördelning av hemarbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mikael Hedström; [2020-10-08]
  Nyckelord :tredje skiftet; återhämtning; work-life balance; hemarbete; jämställdhet; föräldraideal;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förklara hur vardagspraktiker formar ansvarsfördelning i det tredje skiftet och hur det påverkar möjligheter till återhämtning för föräldrar med LO-yrken. Uppsatsen handlar om hur samspelet mellan första skiftet (lönearbetet), andra skiftet (utförande av det obetalda hemarbetet) och tredje skiftet (projektledningen och det emotionella ansvaret för hemarbetet) påverkar möjligheterna till återhämtning och hur uppdelningen av hemarbetet skapas. LÄS MER