Sökning: "workarounds"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet workarounds.

 1. 1. Användning av skuggsystem hos organisationer med sanktionerade intranätverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Anton Högström; Lisa Mood; [2019]
  Nyckelord :Skuggsystem; intranät; feral systems; workarounds; shadow IT; sanktionerat intranät; organisation; Medarbetarportalen; Knowledge Management; Network Effects; sanktionerade system; informationssystem;

  Sammanfattning : Företag och organisationer använder sig ofta av sanktionerade, specialanpassade IT-system för att hantera information och kontrollera sin verksamhet. När anställda frångår policys och riktlinjer kring användningen av dessa system kallas det Shadow IT, eller skuggsystem. LÄS MER

 2. 2. Placement support for signal intelligence units

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för datalogi

  Författare :Olle Frisberg; [2019]
  Nyckelord :signal intelligence; optimization;

  Sammanfattning : The goal of this thesis was to develop an optimization model that automatically finds optimal groupings for signal intelligence units, aiming to maximize surveillance capability in a user-defined target area. Consideration was taken to transportation possibilities, type of terrain, and the requirement of radio communication between the direction finders. LÄS MER

 3. 3. DESIGNING A LAB ASSIGNMENT FOR STUDYING REAL-TIME EMBEDDED SYSTEMS

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rasmus Rännar; Miika Mustaniemi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Embedded systems are all around us in the modern world and continue to evolve as time passes. Therefore, it is important to keep the knowledge in the field evolving, and education is a big part of it. This thesis focuses on how to design a lab assignment for a course about embedded systems with the stress on networking. LÄS MER

 4. 4. Obstruktiv sömnapné en dold folksjukdom: Att identifiera och vägleda patienter med misstänkt sömnapné i primärvården

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Hanna Prucha; [2018]
  Nyckelord :District nurse; Sense of coherence SOC ; obstructive sleep apnea; primary care.; Distriktssköterska; KASAM; obstruktiv sömnapné; primärvården.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstruktiv sömnapné (OSA) är en vanlig och mycket utbredd sjukdom förknippad med betydande hälsoproblem, samsjuklighet och mortalitet. De flesta vuxna med OSA är utan diagnos och behandling. Primärvårdens distriktssköterskor spelar en viktig roll vid identifiering och vägledning av patienter med misstänkt OSA. LÄS MER

 5. 5. Communications solution for refugee settlement : Investigation of nRF24L01+ modules for use in a communications network

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Martin Engquist; Simon Bethdavid; [2018]
  Nyckelord :communications solution; refugee settlement; nrf24l01 ; nrf24l01; 2.4 ghz; frequency; transceiver module; arduino; microcontroller; bidi bidi; uganda; south sudan; uppsala university; radio;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to test a communications solution for the second to largest refugee settlement in the world, Bidi Bidi. A solution where it is possible to inform the refugees with necessary information, for example that the water at a specific location is currently contaminated or that food is provided at another location. LÄS MER