Sökning: "working methods"

Visar resultat 1 - 5 av 4463 uppsatser innehållade orden working methods.

 1. 1. Real-time Autofocus Algorithm in Laser Speckle Contrast Imaging

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Giovanni Russo; [2023]
  Nyckelord :Laser speckle contrast imaging; Autofocus; Blind image sharpness assessment; Speckle noise; Perimed’s Perfusion Speckle Imager;

  Sammanfattning : Microcirculation is defined as the blood flow in the smallest blood vessels. Laser speckle contrast imaging (LSCI) is a full field imaging technique that provides instantaneous 2-D perfusion maps of illuminated tissues based on speckle contrast. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning på lågstadiet : Hur lärare beskriver ett matematiskt problem och sitt arbete med problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mina Hana Ashmoni; [2023]
  Nyckelord :problem solving; teachers working methods; teachers descriptions of a mathematical problem; primary school; problemlösning; lärares arbetssätt; lärares beskrivningar av ett matematiskt problem; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur fem undervisande lärare i årskurserna F-3 beskriver ett matematiskt problem och hur de förhåller sig till undervisning i problemlösning. Den valda metoden är semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsvärde för personer med psykisk ohälsa genom naturbaserade interventioner - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Linnéa Alriksson; Klara Johansson; [2023]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; naturbaserade interventioner; aktivitetsvärde; konkret värde; självbelönande värde; sociosymboliskt värde; arbetsterapi; ValMO.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar och det finns behov av ytterligare rehabiliteringsmetoder för målgruppen. Naturbaserade interventioner (NBI) är en metod som visat sig bidra till positiva hälsoeffekter och har flera gemensamma teoretiska utgångspunkter med arbetsterapi. LÄS MER

 4. 4. Differentiation in Practice? A Study on what Challenges English Teachers Face in Applying Differentiation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sandy Ny; Laila Amouri; [2023]
  Nyckelord :Challenges; differentiation; heterogeneous classrooms; inclusion; IDs individual difference; language acquisition; motivation; special needs learner; self regulation;

  Sammanfattning : Differentiation concerns teachers’ strategies and methods to design teaching in response to the natural variation in heterogeneous classrooms. In this study, it is looked upon as a method of inclusion in English teaching to enhance the students’ learning regardless of their levels. LÄS MER

 5. 5. Hur skiljer sig skrivundervisningen för första- och andraspråkselever? : En kvalitativ studie om lärares arbetssätt i skrivundervisnin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Vanessa Bahar; Narmin Alzepare; [2023]
  Nyckelord :Skrivundervisning; andraspråkselever; förstaspråkselever; skrivprocess; arbetssätt;

  Sammanfattning : Att lära sig läsa och skriva är en lång och komplex process. Det tar tid och tålamod, och som har varje barn sin egen inlärningstakt. Därför är det viktigt att ha kännedom om olika arbetssätt så att lärare kan dra nytta av dem för att lära första- och andraspråkselever att skriva. LÄS MER