Sökning: "workload"

Visar resultat 1 - 5 av 1901 uppsatser innehållade ordet workload.

 1. 1. The game changer. Hur AI förändrar undervisning i biologi.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Loay Awad; Patrik Behre; [2023-11-07]
  Nyckelord :Science education; biology education; artificial intelligence; teaching methods;

  Sammanfattning : The purpose of this work has been to analyze how the implementation of AI in high school has affected biology education from the perspectives of both teachers and students. The study has examined how the increased presence of AI in education affects students' learning ability and how AI can assist the teacher in biology education. LÄS MER

 2. 2. Secondary level EFL teachers’ perceptions, practices, and challenges of implementing CAS in public schools in Nepal. A Narrative Inquiry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Dil Kumar Sijali Magar; [2023-09-11]
  Nyckelord :Continuous Assessment System; CAS; perceptions; experiences; practices; challenges; implementation;

  Sammanfattning : Aim: The objective of my study was to explore the EFL teachers’ perceptions and experiences of using CAS in Nepalese public schools. It was further aimed to explore their current practice of CAS and the potential challenges they have faced in implementing CAS in language teaching. LÄS MER

 3. 3. PSYKOSOCIALT ARBETSMILJÖARBETE PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om hur arbetsgivares villkor och arbetssätt förändrats av ökat distansarbete Tilde Nilsson

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Tilde Nilsson; Tilda Thomsen; [2023-09-07]
  Nyckelord :Employer liability; psychosocial work environment; telework;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how employers' conditions and working methods regarding the psychosocial work environment have changed due to the increased telework. The study's main theoretical approach is Karasek and Theorell's (1990) demand- control- support model, which highlights how these three components need to be taken into account in order to understand how certain reactions can arise as a result of the workload. LÄS MER

 4. 4. Det var verkligen som att man blev student igen när man började jobba

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Laura Paravinja; [2023-08-29]
  Nyckelord :Sjukvården; Sjuksköterskor; Arbetsmiljö; Förväntningar;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine nurses with maximum of one year of work experience and their expectations of the profession during their education in comparison to their current perception of their work situation. The research questions address how newly graduated nurses perceive their work situation, how they experience workload compared to their expectations at the end of their education, and how they perceive expectations and treatment from their supervisors. LÄS MER

 5. 5. Gör HR faktiskt skillnad? En fallstudie gällande HRMs betydelse för ett medelstort företag inom hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axelina Edberg; Ida Svensson; [2023-07-04]
  Nyckelord :HRM; HR-implementation; SMEs; Medium Sized Enterprises; Change Management; Sensemaking;

  Sammanfattning : Society is constantly changing, which means that organisations need to constantly adapt their strategies to the external factors affecting the business world. The new ideas concerning human resource management is part of the rapidly changing business environment, which requires that all organisations adapt their activities to these external transformations. LÄS MER