Sökning: "workplace conflicts"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden workplace conflicts.

 1. 1. Interpersonella konflikter på arbetsplatsen : En kvantitativ studie om verksamma arbetstagares upplevda interpersonella konflikter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Felicia Karlsson; Rebecka Schloenzig; Mathilda Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Interpersonal conflict; interpersonal relationships; well-being; supervisor support blue-collar workers; Interpersonell konflikt; interpersonella relationer; välmående; ledarskapsstöd verksamma arbetstagare.;

  Sammanfattning : Background: Interpersonal conflict may have a significant impact in organizations since blue collar-workers can spend time and effort on other things then their main duties. This can lead to less profitability for the organizations, that is why this is something worth exploring. LÄS MER

 2. 2. Ingen verksamhet utan personal - En jämförelsestudie som betonar vikten av en trivsam arbetsmiljö för att motverka mobbning på arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Viktoria Eriksson; Emma Bergeling; [2018]
  Nyckelord :Workplace bullying; Work environment; Work conflicts; Role conflict; Role;

  Sammanfattning : In the following study, we capture managers' experiences of bullying at the workplace, in both social services organizations as well as other human-affairs organizations such as healthcare organizations. The aim of the study is to seek both explanations and understanding of the extent, nature and impact of bullying in the above professions. LÄS MER

 3. 3. Arbetsplatskonflikter och deras konfliktlösningar : En socialpsykologisk filmanalys gällande arbetsplatskonflikter ur tv-serien Syrror

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Karolina Stenlund; [2018]
  Nyckelord :Movie analysis; social psychology; organizational communication; workplace conflicts; conflict resolutions; Filmanalys; socialpsykologi; organisationskommunikation; arbetsplatskonflikter; konfliktlösningar;

  Sammanfattning : När det talas om ordet arbetsplatskonflikter, sker detta ofta i negativa termer som att konflikter är något destruktivt för organisationen. Konflikter ses ofta som negativa för organisationen och något som snabbt måste undvikas eller lösas. LÄS MER

 4. 4. Det pyr under ytan : En kvalitativ studie om konflikter bland undersköterskor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ellen Håkansson; Louice Evertsson; [2018]
  Nyckelord :conflicts; workplace; enrolled nurses; gender; social exchange theory; power; konflikter; arbetsplatsen; undersköterskor; genus; socialt utbyte; makt;

  Sammanfattning : En stor andel av alla sjukskrivningar i Sverige beror på psykisk ohälsa. Kvinnor inom kontaktyrken löper störst risk att drabbas. Konflikter på arbetsplatsen är en anledning till psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Konflikthantering : Ett förebyggande och problemlösningsorienterat arbete på kontoret

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Grundström; [2018]
  Nyckelord :Conflict; conflict management; conflict resolution; conflict solving; leadership;

  Sammanfattning : This study shows how different conflict resolution strategies and styles are used and how they affect  the  employees  in  a  workplace.  Previous  research  has  shown  five  styles  which  are commonly used by supervisors to solve conflicts between employees. LÄS MER