Sökning: "workplace conflicts"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden workplace conflicts.

 1. 1. Stress och copingstrategier i relation till patientsäkerhet – En systematisk litteraturstudie från intensivvårdssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Erica Widfeldt; Jenny Ulldal; [2019-06-20]
  Nyckelord :Systematisk litteraturstudie; stress; copingstrategier; patientsäkerhet; intensivvårdssjuksköterskan;

  Sammanfattning : Background: The intensive care nurse is daily exposed to work-related stress. Stress is areaction to a stimulus and in order to not suffer from negative consequences of stress, copingstrategies are required. In the absence of coping strategies, the intensive care nurse candevelop health issues. LÄS MER

 2. 2. Minskad arbetstid- fördel för familjelivet? : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Daljab Lahdo; [2019]
  Nyckelord :Long working hours; work-family conflicts; reduced working hours; 6-hour working day; effects on family life; Långa arbetstider; arbete-familj konflikter; minskade arbetstider; 6-timmars arbetsdag; effekter på familjelivet;

  Sammanfattning : Stora förändringar har skett på arbetsplatser under de senaste 40 åren.  Arbetsgivare ställer allt högre krav på sina arbetare att täcka upp längre och mer av arbetstiden det vill säga olika delar av dagen, veckan och året. LÄS MER

 3. 3. Emerging Principles in Obstetric Teamwork

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Christopher Neuhaus; Dag Erik Lutnaes; [2019]
  Nyckelord :teamwork; obstetrics; resilience; cognitive systems engineering; patient safety; FLMU06; Social Sciences;

  Sammanfattning : There is widespread consensus that teamwork constitutes one of the key requirements in today’s multidisciplinary and highly complex system of delivering care. In recent years, increasing attention has been given to questions of how to define, teach, measure, and improve teamwork in healthcare. LÄS MER

 4. 4. Interpersonella konflikter på arbetsplatsen : En kvantitativ studie om verksamma arbetstagares upplevda interpersonella konflikter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Felicia Karlsson; Rebecka Schloenzig; Mathilda Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Interpersonal conflict; interpersonal relationships; well-being; supervisor support blue-collar workers; Interpersonell konflikt; interpersonella relationer; välmående; ledarskapsstöd verksamma arbetstagare.;

  Sammanfattning : Background: Interpersonal conflict may have a significant impact in organizations since blue collar-workers can spend time and effort on other things then their main duties. This can lead to less profitability for the organizations, that is why this is something worth exploring. LÄS MER

 5. 5. Ingen verksamhet utan personal - En jämförelsestudie som betonar vikten av en trivsam arbetsmiljö för att motverka mobbning på arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Viktoria Eriksson; Emma Bergeling; [2018]
  Nyckelord :Workplace bullying; Work environment; Work conflicts; Role conflict; Role;

  Sammanfattning : In the following study, we capture managers' experiences of bullying at the workplace, in both social services organizations as well as other human-affairs organizations such as healthcare organizations. The aim of the study is to seek both explanations and understanding of the extent, nature and impact of bullying in the above professions. LÄS MER