Sökning: "workplace integration"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden workplace integration.

 1. 1. “INTEGRATED? JUST LAGOM.” Socio-cultural integration of young EU-expatriates in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Šrut; [2020-07-03]
  Nyckelord :Integration; Expats; Sweden; EU mobile citizens; highly skilled migrants;

  Sammanfattning : This thesis examines aspects of social and cultural integration of young EU-expatriates inGothenburg, Sweden. It focuses on three areas – workplace, language and socialization – thatcame forward as the most important sites when it comes to the process of integration. LÄS MER

 2. 2. Onboarding inom offentliga sektorn : En teoretisk onboardingmodell för nyanställda

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Hussein Shuker; Rami Hani Abdul; [2020]
  Nyckelord :New employee onboarding; Onboarding models; Public sector onboarding; Socialization; Introduction; ADKAR; Onboarding av nyanställda; Onboardingmodeller; Onboarding inom offentlig sektor; Socialisering; Introduktion; ADKAR.;

  Sammanfattning : Onboarding of new employees in the workplace is among the most important and at the same time the most overlooked process in managing human capital. Onboarding is the English term for the introduction as well as the socialization process in new employee development. LÄS MER

 3. 3. Food as a factor to ensure organization’s internal sustainability - A study of Swedish employees’ perceptions and expectation regarding food at work

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Merve Kandemir; Irene Atance; [2020]
  Nyckelord :organization’s culture; employee satisfaction; employee retention; employee well-being; food strategies; internal social sustainability; internal financial sustainability;

  Sammanfattning : The integration of food in the organization’s culture is a new approach and raising strategy among global companies to enhance employees’ well-being and satisfaction, and thus ensure organization’s internal social and financial sustainability. In this context, the purpose of this research was to explore the connection between food and organizational culture throughout employees’ perception and expectation of food at work. LÄS MER

 4. 4. Integration av nyanlända/utrikesfödda ingenjörer i byggsektorn : En studie utifrån nyanlända/utrikesfödda ingenjörers perspektiv gällande att integreras i byggsektorn

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Semir Rujovic; Arif Mohammad; [2020]
  Nyckelord :High skilled immigrants; workplace integration; cultural diversity; construction; Högutbildade invandraringenjör; integration på arbetsplatsen; kulturell mångfald; byggsektorn;

  Sammanfattning : Sweden has a long tradition of refugee immigration to the country and with labor skillshortage that exists in the construction sector, larger construction company in Swedeninitiated to start recruitment and education program to integrate high skilled immigrantengineers into their company.The purpose of this study aims to investigate how immigrants’ engineers experienceintegration in the construction sector by examining two different construction companies'programs in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Samverkan i produktutvecklingsprocessen på aktivitetsbaserade arbetsplatser : Påverkan inom team och mellan funktioner

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :KIM LINDSTEDT; SANNA LUNDIN; [2020]
  Nyckelord :Activity-based office; ABW; Product development process; Integrated Product development; Cross-functional integration.; Aktivitetsbaserat kontor; Produktutvecklingsprocessen; Integrerad Produktutveckling; Tvärfunktionell Integration.;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har företag försökt utforma sina kontorsmiljöer till en som uppmanar till mer kommunikation både inom och mellan olika funktioner i produktutvecklingsprocessen. Då produktutvecklingsprocessen omvandlar en produkt från idé till lansering anses en stor utmaning vara att integrera de involverade funktionerna med varandra. LÄS MER