Sökning: "workspace"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet workspace.

 1. 1. Co-working in an experiencescape - A case study on the consumption in a co-working space combined with a restaurant and café

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kajsa Andersson; Emilie Gente; [2020-06-16]
  Nyckelord :co-working; combining concepts; shared spaces; workspace; experiencescapes; customer experience; consumption;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Remote Education : Bringing the classroom home

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Verheul Ricardo; [2020]
  Nyckelord :design; concept; remote teaching; Cisco;

  Sammanfattning : The project started looking at the broader spectrum of remote education during research. After a field trip to Dublin and brainstorm workshops the decision was made to focus on the teachers and students at home as this area showed the need for improvement to the current standard. LÄS MER

 3. 3. Det aktivitetsbaserade kontoret som scen -En kvalitativ fallstudie om det aktivitetsbaserade kontorets inverkan på sociala interaktioner på en myndighet i mellansverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Bilal Hanafi; Sabiha Hasanbegovic; [2020]
  Nyckelord :Activity-based office landscape; Activity Based Working; ABW; coherence; efficiency;

  Sammanfattning : As work life is evolving due to globalization and digitalization so are office spaces, new circumstances acquire new more flexible ways of working. There has been an increase in offices changing from the traditional cellular office to open and activity-based landscapes. LÄS MER

 4. 4. En “spretig koloss” under förändring : Kommuners komplexitet som en utmaning vid förändringsledning och faktorer som påverkar projektresultat vid implementering av en ny samarbetsplattform

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Arnryd; Ida Trosell; [2020]
  Nyckelord :offentlig sektor; förändringsledning; förändringsfaktorer; förändringsmotstånd; projektledning; implementering; samarbetsplattform;

  Sammanfattning : Sveriges regering har satt som mål att Sverige ska vara en ledande nation i digitalisering. Enligt målen ska offentlig sektor effektiviseras med hjälp av digitala medel, vilket ställer krav på att stora och komplexa förändringsprojekt inom IT förverkligas för att skapa långsiktiga lösningar. LÄS MER

 5. 5. Delta i traumaomhändertagande på akutmottagningen : Upplevelser hos specialistsjuksköterskor inom intensivvård och anestesisjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Ida Johansson; Ida Åström; [2020]
  Nyckelord :intensive care unit nurse; nurse anesthetist; experiences; trauma life support care; emergency service; specialistsjuksköterska inom intensivvårdjukvård; specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård; upplevelser; traumaomhändertagande; akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund. Specialistsjuksköterskor inom intensivvård och anestesisjukvård deltar i traumaomhändertagande på akutmottagningen. De utgör en viktig roll i traumateamet och ställs inför krävande utmaningar som kan framkalla känslor hos specialistsjuksköterskorna. LÄS MER