Sökning: "world of warcraft påverkan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden world of warcraft påverkan.

 1. 1. Spelmusikens betydelse? - En kvalitativ intervjuundersökning om musiken i World of Warcrafts påverkan på ungdomars musiksmak

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johan Hallberg; [2011]
  Nyckelord :spelvanor; spelmusik; musiksmak; symfonisk; gaming habits; game music; music taste; symphonic; World of Warcraft; Performing Arts;

  Sammanfattning : Min undersökning går ut på att undersöka vilken påverkan symfonisk spelmusik kan ha på ungdomars musiksmak. Under en sonderande undersökning upptäckte jag att onlinespelet World of Warcraft var vanligt förekommande bland unga spelare och eftersom detta spel har symfonisk musik baserar jag min undersökning på World of Warcraft. LÄS MER

 2. 2. "Man måste ju typ lära sig, annars går det inte" : World of Warcraft och lärande av engelska

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Astrén; [2010]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; Elevinflytande; Engelska; Fritidsengelska; Interaktion; MMORPG; Onlinespel; Språkdidaktik; World of Warcraft;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har sin utgångspunkt i elevernas intresse av att spela onlinespelet Word of Warcraft (WoW) vilket har lett fram till en undersökning om spelets eventuella påverkan på elevernas färdigheter i engelska, och hur den i så fall ser ut. Eftersom spelet inte finns på svenska är de flesta spelarna beroende av sina färdigheter i engelska för att kunna förstå och göra sig förstådd i spelet. LÄS MER

 3. 3. World of Warcraft -spelandets inverkan på individen och det sociala livet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Emma Stigsson; Louise Zakrisson; [2007]
  Nyckelord :Dataspel; World of Warcraft; Internet; social påverkan; beroende;

  Sammanfattning : I och med Internets framväxt de senaste tio åren har en ny underhållningsmarknad öppnat sig. En ny form av kommunikation och interaktion har möjliggjorts. I denna uppsats behandlar vi nätspelsfenomenet World of Warcraft. Dataspel och beroende har blivit ett vanligt ämne i media den senaste tiden. LÄS MER