Sökning: "world-view"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet world-view.

 1. 1. Reflections on the Ideological Evolution of the Sweden Democrats party : A Qualitative Analysis of party programs over time

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lisa Youssef; [2020]
  Nyckelord :Sweden Democrats; radical right wing populism; liberal values; ideational evolution; world view; strategy; nativism; authoritarianism; populism;

  Sammanfattning : In 2018, the Sweden Democrats party has gained 17.5 per cent of the votes during the Swedish general elections. Consequently, with this success, they became the third largest party in the riksdag. LÄS MER

 2. 2. Är framtidens medborgare motiverade till att vara källkritiska? : - En undersökning av elevers vanor, inre motivation och samhällssyn på källkritik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :David Reljanovic; [2019]
  Nyckelord :Inre motivation; Källkritik;

  Sammanfattning : This is a study that has been done on students in high school trying to map out their relationship to the practice of being critical towards sources. The study is built on the world view of the importance of being critical towards sources in a democratic society. LÄS MER

 3. 3. Religionsfilosofins uppgift i en senmodern, mångreligiös och pluralistisk värld

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jennifer Schulze; [2019]
  Nyckelord :philosophy of religion; religion; philosophy; world-view; multi-religious; pluralistic;

  Sammanfattning : We live in a so-called late-modern age where religion and various world-views are something one must relate to in society, no matter what one thinks of that and wherever one lives in the world. This statement applies not least if we are to be able to live in consensus with each other and if we want a world with fewer conflicts, which I, without any evidence, claim that the majority of the world´s population wants. LÄS MER

 4. 4. Det är inte bara tanken som räknas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Lundin; Fanny Fredin; Martina Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Diskurs; Mångfald; Hållbarhet; Isomorfism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Det är inte bara tanken som räknas Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP Författare: Fanny Fredin, Martina Hellberg, Malin Lundin Handledare: Stefan Sveningsson Nyckelord: Diskurs, Mångfald, Hållbarhet, Isomorfism Syfte: Syftet med vår studie är att öka förståelse för hur en organisation uppfattar, kommunicerar och påstår sig arbeta med två diskurser; Mångfald och Hållbarhet. Vidare undersökes även om detta stämmer överens med chefers uppfattning av diskurserna och vad de anser sker i praktiken. LÄS MER

 5. 5. När sten-trädet sjunger : En undersökning av livfull materia och gränsöverskridande kroppar i Wild Seed och Altered Carbon

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Kim Östman; [2019]
  Nyckelord :Jane Bennett; Thing-Power; vital materiality; cyborgs; posthumanism; ecocriticism; Jane Bennett; ting-kraft; vital materialitet; cyborgs; posthumanism; ekokritik;

  Sammanfattning : In this paper, I study vibrant matter and bodily transgressions in Octavia E. Butler’s Wild Seed and Richard Morgan’s Altered Carbon. LÄS MER