Sökning: "world-view"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet world-view.

 1. 1. Är framtidens medborgare motiverade till att vara källkritiska? : - En undersökning av elevers vanor, inre motivation och samhällssyn på källkritik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :David Reljanovic; [2019]
  Nyckelord :Inre motivation; Källkritik;

  Sammanfattning : This is a study that has been done on students in high school trying to map out their relationship to the practice of being critical towards sources. The study is built on the world view of the importance of being critical towards sources in a democratic society. LÄS MER

 2. 2. Religionsfilosofins uppgift i en senmodern, mångreligiös och pluralistisk värld

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jennifer Schulze; [2019]
  Nyckelord :philosophy of religion; religion; philosophy; world-view; multi-religious; pluralistic;

  Sammanfattning : We live in a so-called late-modern age where religion and various world-views are something one must relate to in society, no matter what one thinks of that and wherever one lives in the world. This statement applies not least if we are to be able to live in consensus with each other and if we want a world with fewer conflicts, which I, without any evidence, claim that the majority of the world´s population wants. LÄS MER

 3. 3. Det är inte bara tanken som räknas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Lundin; Fanny Fredin; Martina Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Diskurs; Mångfald; Hållbarhet; Isomorfism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Det är inte bara tanken som räknas Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP Författare: Fanny Fredin, Martina Hellberg, Malin Lundin Handledare: Stefan Sveningsson Nyckelord: Diskurs, Mångfald, Hållbarhet, Isomorfism Syfte: Syftet med vår studie är att öka förståelse för hur en organisation uppfattar, kommunicerar och påstår sig arbeta med två diskurser; Mångfald och Hållbarhet. Vidare undersökes även om detta stämmer överens med chefers uppfattning av diskurserna och vad de anser sker i praktiken. LÄS MER

 4. 4. "Jag hade fått nog! Av allt man inte fick göra. Av att känna mig som världens sämsta människa" : - En kvalitativ studie i religionssociologi om svensk nyhetsmedias porträttering av kvinnliga avhoppare från Jehovas vittnen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Linda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Jehovah´s witnesses; mediatization; religious defection; news media;

  Sammanfattning : This essay aims to identify and illustrate, in relation to Stig Hjarvards (2013) theory of mediatization, the factors for defection that Swedish news media portray as decisive for women leaving Jehovah´s witnesses. The material consist of six news articles collected from four different news media who all published stories about women which defected from Jehovah´s witnesses. LÄS MER

 5. 5. Djurens kulturella betydelse i den gropkeramiska kulturen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Victoria Gottberg; [2018]
  Nyckelord :The Aland Islands; Gotland; Pitted Ware Culture; animism; Ajvide; Jettböle; Tråsättra; clay figurines; seal; Åland; Gotland; gropkeramisk kultur; animism; Ajvide; Jettböle; Tråsättra; jettbölefigurin; lerfigurin; säl;

  Sammanfattning : As humans we function with a biological side and a psychological side. Both of these sides have their needs. We need to put food in our stomach to stop feeling hungry and we need to give things meaning. LÄS MER