Sökning: "worldbuilding"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet worldbuilding.

  1. 1. Constructing music culture

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Mikko Jokela; [2013-06-19]
    Nyckelord :composition; worldbuilding; culture; anthropology; ethnomusicology;

    Sammanfattning : This essay explores the creative possibilities of worldbuilding applied to music. It presents anthropological approaches to analysing music culture, and settles upon four main factors (meaning – situation – performance – content) as a basis for a creation of a fictional culture. LÄS MER