Sökning: "worldview"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade ordet worldview.

 1. 1. “Is it a sin against God to be poor?” : Marxist and Pedagogical Perspectives on Oppressive Ideologies in Octavia E. Butler’s Parable of the Sower and its Potential for Teaching Critical Thinking.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Schalander; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this essay, I have analysed the novel Parable of the Sower by Octavia E. Butler through a Marxist lens to investigate how ideological oppression is depicted through Capitalism and religion. To examine these ideologies, I analysed Lauren Olamina, the first-person narrator and her half-brother, Keith. LÄS MER

 2. 2. Två former av religionsundervisning : En komparativ studie av religionsundervisning i Sverige och Ungern.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Dominik Sándor; [2022]
  Nyckelord :religionsundervisning; komparativ studie; Ungern och Sverige; konfessionell utbildning; sekulär utbildning;

  Sammanfattning : The main purpose of this essay is to examine the existing differences between how religion istaught at secondary schools in Hungary and Sweden. Furthermore, this essay will also discussand strive to answer the three questions that are stated below: 1. LÄS MER

 3. 3. Den svenska neutralitetens existens - En studie av Sveriges säkerhetspolitiska doktrinutveckling från 1990 fram till idag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2022]
  Nyckelord :doktrinutveckling; säkerhetspolitik; neutralitet; alliansfrihet; Sverige; Katarina Brodin; Wilhelm Agrell; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay intends to study the development of the official Swedish security doctrine between 1990-2022. The theoretical framework is based on Katarina Brodin's and Wilhelm Agrell's research on doctrinal analyzes. The theoretical framework is created based on a mixture of Agrell and Brodin's definitions and research. LÄS MER

 4. 4. Exploring the Potential of Female overland Travel Narratives to Influence Development Processes

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Indigo Janka; [2022]
  Nyckelord :overland travel; development; travel narrarives;

  Sammanfattning : In this paper female overland documentations are examined, as narratives that could influence development processes. In thematic chapters female Overland travel is investigated and potential connection points between development processes and the travel narratives are highlighted. LÄS MER

 5. 5. “The safety of people around the world is at stake”: En fallstudie av strategiska narrativ i de amerikanska presidenternas legitimering av den militära närvaron i Afghanistan 2001-2021

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Zackariasson; [2022]
  Nyckelord :Afghanistan; USA; Legitimering; Strategic Narratives; militär närvaro; Law and Political Science;

  Sammanfattning : After 9/11, the US had a military presence in Afghanistan for 20 years between 2001 and 2021. However, in 2021 this military presence was terminated amid surging unrest in Afghanistan and the Taliban reclaiming power. LÄS MER