Sökning: "writing processes"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden writing processes.

 1. 1. Stavning, morfologi och redigeringar i sammanhängande skrift gjorda av personer med afasi - En jämförande studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Martin Elisson; [2021-02-12]
  Nyckelord :afasi; sammanhängande skrift; skrivprocesser; stav- och morfologiska fel; keystroke logging; aphasia; connected writing; writing processes; spelling and morphological errors; keystroke logging;

  Sammanfattning : In this study picture elicited written texts were examined and compared between a group of 16 persons with aphasia and 25 persons without neurological disease in terms of spelling errors, morphological errors, word substitutions and unknown target words, and also how the writing processes were distinguished between the groups in terms of edits. This analysis was done with the working method keystroke logging. LÄS MER

 2. 2. Polycentrism i samtida hip-hop : Sociopolitiska och estetiska rörelser i dans

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Tove Rådmark; [2021]
  Nyckelord :polycentrism; estetik; dans; hip-hop; danspedagogik;

  Sammanfattning : This research examines the potential of polycentrism as artistic methods in contemporary hip-hop and as a socio-political movement in dance to luminate negotiations of relations, power and appropriation. The research questions are: 1. LÄS MER

 3. 3. Comparison of Popular Data Processing Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kamil Nasr; [2021]
  Nyckelord :Apache Spark; Apache Flink; Apache Beam; Spark Runner; Flink Runner; Direct Runner; Big Data Analytics; Data Processing Systems; Benchmarking; Kaggle;

  Sammanfattning : Data processing is generally defined as the collection and transformation of data to extract meaningful information. Data processing involves a multitude of processes such as validation, sorting summarization, aggregation to name a few. LÄS MER

 4. 4. Energiaspekten i miljöförbättringsarbete : En teoretisk undersökning av en möjlig kombination av miljöförbättringsmetoderna Green Performance Map och Energikaizen

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Lotta Bohlin; [2021]
  Nyckelord :E nergy kaizen; energy; Green Performance Map; industry; Kaizen; environmental improvement methods; Energikaizen; energi; Green Performance Map; industri; Kaizen; miljöförbättringsmetoder;

  Sammanfattning : Höga krav på energirapportering ställs på stora företag i Sverige och med hänsyn till de Globala Hållbarhetsmålen måste industrin ställa om till en mer hållbar produktion. I projektet LEDA-GRÖNT, ett samarbete mellan Chalmers och KTH, ska miljöförbättringsmetoden Green Performance Map spridas i syfte att inom industriella processer, genom minskad resursanvändning, bidra till en mer hållbar produktion. LÄS MER

 5. 5. Parasite Future : Creation of an audio record and critical reflection on the production process with remarks on applying time management methods on creative work processes in music production

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Rick Jurthe; [2021]
  Nyckelord :music production; songwriting; crossover; time management methods; musikproduktion; låtskrivande; crossover; time management methods;

  Sammanfattning : The overall aim of this master project was to create an audio record consisting of seven tracks that are both cohesive and very individual at the same time. The pieces are thought to showcase the diversity of my creative identity as a composer and music producer and will represent my individual way of composing and producing music freed from all external influences in the best way possible. LÄS MER